Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Terapia rodzin
Zajęcia = 90 minut
300 PLN / zajęcia
Psychoterapia / terapia psychologiczna
Zajęcia = 50 minut
180 PLN / zajęcia
rozwiń
zwiń

TERAPIA GRUPOWA

Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży
Zajęcia = 60 minut
120 PLN /zajęcia/osoba
Konsultacja psychologiczna poprzedzająca zajęcia TUS
Zajęcia = 50 minut
180 PLN / zajęcia
Konsultacja psychologiczna poprzedzająca zajęcia TZA
Zajęcia = 50 minut
180 PLN / zajęcia
TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci i młodzieży
12 spotkań po 60 minut
1440 PLN /osoba
Terapia grupowa dla dorosłych
Zajęcia = 60 minut
120 PLN /zajęcia/osoba
rozwiń
zwiń

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Konsultacja psychiatryczna dla dzieci do 10 roku życia – pierwsza wizyta
Zajęcia = 50 minut
300 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla dzieci do 10 roku życia – kolejna wizyta
Zajęcia = 30 minut
250 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla młodzieży (powyżej 10 roku życia)
Zajęcia = 30- 50 minut
250 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych
Zajęcia = 30-50 minut
250 PLN / zajęcia
rozwiń
zwiń

DIAGNOZA I OCENA ROZWOJU

Kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwoju w aspekcie autyzmu i zespołu Aspergera
Kompleksowa diagnoza (8-10 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
2400 PLN / diagnoza
REDIAGNOZA – ponowna kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwoju w aspekcie autyzmu i zespołu Aspergera dla dorosłych
Ponowna kompleksowa diagnoza (6-8 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
2000 PLN / diagnoza
Badanie ADHD i zaburzeń zachowania u dzieci
Badanie za pomocą CONNERS 3
1200 PLN
Diagnoza gotowości szkolnej dziecka
Diagnoza (4-5 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
600 PLN / diagnoza
Badanie ADOS-2
Badanie (badania, analiza i opracowanie wyników oraz przekazanie wyników wraz z ich omówieniem) –około 3,5 godziny (3,5 x 50 minut)
900 PLN / badanie
Diagnoza osobowości
Badanie za pomocą MMPI( Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości)
700 PLN /badanie
Badanie intelektu dla młodzieży i dorosłych
Badanie za pomocą Skala Inteligencji Stanforda-Bineta/LEITER - 3/Skala Inteligencji IDS-2
500 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku do 3 lat – badanie podstawowe
Badanie za pomocą skali IDS
600 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku do 3 lat – badanie rozszerzone
Badanie za pomocą skali IDS + dodatkowe narzędzia badawcze badające szczegółowe konkretne sfery rozwoju
750 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku 3-15 lat – badanie podstawowe
Badanie za pomocą skali LEITERA
500 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku 3-15 lat – badanie rozszerzone
Badanie za pomocą skali LEITERA + dodatkowe narzędzia badawcze badające szczegółowe konkretne sfery rozwoju
700 PLN / badanie
Badanie zaburzeń osobowości
Badanie za pomocą Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID)
800 PLN /badanie
Neuropsychologiczna diagnoza dziecka (NDD)
120 minut
600
Diagnoza psychologiczna ADHD dla osób dorosłych w oparciu o test DIVA 2.0 lub 5.0 (bez wizyty u lekarza psychiatry)
120 minut
1000
rozwiń
zwiń

SZKOLENIA I WARSZTATY

Warsztaty dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 6 do 10 osób
2 godziny (2x45 minut)
200-320 PLN / osoba
Warsztaty dla nauczycieli/rad pedagogicznych – 4 godziny – grupa od 6 do 10 osób
4 godziny (4x45 minut)
150-240 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 10 do 20 osób
2 godziny (2x45 minut)
100-150 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 4 godziny – grupa od 10 do 20 osób
4 godziny (4x45 minut)
80-120 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 20 do 30 osób
2 godziny (2x45 minut)
80-120 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 4 godziny – grupa od 20 do 30 osób
4 godziny (4x45 minut)
60-100 PLN / osoba
Warsztaty dla rodziców – grupa od 6 do 10 osób
2 godziny (2x45 minut)
200-300 PLN / osoba
Szkolenia dla rodziców – grupa od 10 do 20 osób
2 godziny (2x45 minut)
150-240 PLN / osoba
rozwiń
zwiń

USŁUGI DODATKOWE

Zaświadczenie lekarskie (wydawane dodatkowo poza wizytą)
Szt.
120 PLN / zaświadczenie
Dodatkowe zaświadczenia związane z potwierdzeniem korzystania z usług COGITO (dla osób poza stałą terapią)
Szt.
50 PLN / zaświadczenie
Dodatkowe opinie pisemne
Szt.
120 PLN / opinia
Dodatkowe konsultacje bezpośrednie np. dotyczące diagnoz czy przebiegu terapii dziecka
15 minut
50 PLN / konsultacja
Wystawienie recepty przez psychiatrę (tylko dla Klientów COGITO korzystających z konsultacji psychiatrycznych)
Recepta
100 PLN /recepta
Ksero dokumentacji medycznej poza wizytą
Komplet
20 PLN / komplet
Dojazd do dziecka/przedszkola celem obserwacji dziecka
1 Kilometr dojazdu (odległość liczona jest łącznie w obie strony)
4 PLN / kilometr
Rejestracja kamerą przebiegu badania ADOS-2
2 godziny (2 x 50 minut)
200 PLN / badanie
Rejestracja kamerą przebiegu diagnostyki dziecka czy jego terapii
Godzina (50 minut)
200 PLN / zajęcia
Prowadzenie terapii/diagnostyki przez dodatkowego specjalistę (druga osoba pracująca równolegle)
Godzina (50 minut)
200 PLN / zajęcia
Dodatkowe zajęcia/sesje z psychologiem/psychoterapeutą
Godzina (50 minut)
160 PLN / zajęcia
Dodatkowe konsultacje z psychiatrą
Godzina (50 minut)
300 PLN / zajęcia
Prowadzenie terapii przez psychologa/psychoterapeutę poza siedzibą COGITO (np. w domu u Klienta)
Godzina (50 minut)
250 PLN / zajęcia + dojazd
Obserwacja dziecka w przedszkolu
Godzina (50 minut)
250 PLN / godzina + dojazd
rozwiń
zwiń