Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Psychoterapia / terapia psychologiczna
Zajęcia = 50 minut
160 PLN / zajęcia
Terapia psychologiczna/psychoterapia w języku obcym
Zajęcia = 50 minut
200 PLN / zajęcia
rozwiń
zwiń

TERAPIA PAR ORAZ RODZIN

Psychoterapia par – prowadzona przez 2 specjalistów równocześnie
Zajęcia = 60 minut
350 PLN / zajęcia
Psychoterapia par – prowadzona przez 1 specjalistę
Zajęcia = 60 minut
220 PLN / zajęcia
Terapia rodzin – prowadzona przez dwie osoby
Zajęcia = 90 minut
400 PLN /zajęcia
rozwiń
zwiń

TERAPIA GRUPOWA

TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci i młodzieży
12 spotkań po 60 minut
1200 PLN /osoba
Terapia grupowa dla dorosłych
Zajęcia = 60 minut
120 PLN /zajęcia/osoba
Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży
Zajęcia = 60 minut
100 PLN /zajęcia/osoba
Konsultacja psychologiczna poprzedzająca zajęcia TUS
Zajęcia = 50 minut
150 PLN / zajęcia
TZA (Trening Zastępowania Agresji) dla młodzieży i dorosłych
12 spotkań po 60 minut
1200 PLN /osoba
Konsultacja psychologiczna poprzedzająca zajęcia TZA
Zajęcia = 50 minut
150 PLN / zajęcia
rozwiń
zwiń

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Konsultacja psychiatryczna dla dzieci do 10 roku życia – pierwsza wizyta
Zajęcia = 50 minut
300 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla dzieci do 10 roku życia – kolejna wizyta
Zajęcia = 30 minut
210 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla młodzieży (powyżej 10 roku życia) – pierwsza wizyta
Zajęcia = 50 minut
250 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla młodzieży (powyżej 10 roku życia) – kolejna wizyta
Zajęcia = 30 minut
180 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych – pierwsza wizyta
Zajęcia = 50 minut
250 PLN / zajęcia
Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych – kolejna wizyta
Zajęcia = 30 minut
180 PLN / zajęcia
rozwiń
zwiń

DIAGNOZA I OCENA ROZWOJU

Kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwoju w aspekcie autyzmu i zespołu Aspergera
Kompleksowa diagnoza (8-10 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
2000 PLN / diagnoza
REDIAGNOZA – ponowna kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwoju w aspekcie autyzmu i zespołu Aspergera dla dorosłych
Ponowna kompleksowa diagnoza (6-8 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
1500 PLN / diagnoza
Badanie ADHD i zaburzeń zachowania u dzieci
Badanie za pomocą CONNERS 3
150 PLN / badanie
Diagnoza funkcjonalna dziecka/młodzieży
Diagnoza (4-5 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
600 PLN / diagnoza
Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka/młodzieży
Diagnoza (4-5 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
500 PLN / diagnoza
Diagnoza zaburzeń mowy dziecka
Diagnoza (4-5 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
400 PLN / diagnoza
Diagnoza gotowości szkolnej dziecka
Diagnoza (4-5 godzin pracy zespołu diagnostycznego)
500 PLN / diagnoza
Badanie ADOS-2
Badanie (badania, analiza i opracowanie wyników oraz przekazanie wyników wraz z ich omówieniem) –około 3,5 godziny (3,5 x 50 minut)
700 PLN / badanie
Diagnoza osobowości
Badanie za pomocą MMPI( Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości)
600 PLN /badanie
Badanie intelektu dla młodzieży i dorosłych
Badanie za pomocą Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
350 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku do 3 lat – badanie podstawowe
Badanie za pomocą skali IDS
350 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku do 3 lat – badanie rozszerzone
Badanie za pomocą skali IDS + dodatkowe narzędzia badawcze badające szczegółowe konkretne sfery rozwoju
500 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku 3-15 lat – badanie podstawowe
Badanie za pomocą skali LEITERA
250 PLN / badanie
Badanie intelektu dla dzieci w wieku 3-15 lat – badanie rozszerzone
Badanie za pomocą skali LEITERA + dodatkowe narzędzia badawcze badające szczegółowe konkretne sfery rozwoju
400 PLN / badanie
Badanie zaburzeń osobowości
Badanie za pomocą Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID)
500 PLN /badanie
rozwiń
zwiń

SZKOLENIA I WARSZTATY

Warsztaty dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 6 do 10 osób
2 godziny (2x45 minut)
200-320 PLN / osoba
Warsztaty dla nauczycieli/rad pedagogicznych – 4 godziny – grupa od 6 do 10 osób
4 godziny (4x45 minut)
150-240 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 10 do 20 osób
2 godziny (2x45 minut)
100-150 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 4 godziny – grupa od 10 do 20 osób
4 godziny (4x45 minut)
80-120 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 2 godziny – grupa od 20 do 30 osób
2 godziny (2x45 minut)
80-120 PLN / osoba
Szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych/przedszkoli – 4 godziny – grupa od 20 do 30 osób
4 godziny (4x45 minut)
60-100 PLN / osoba
Warsztaty dla rodziców – grupa od 6 do 10 osób
2 godziny (2x45 minut)
200-300 PLN / osoba
Szkolenia dla rodziców – grupa od 10 do 20 osób
2 godziny (2x45 minut)
150-240 PLN / osoba
rozwiń
zwiń

USŁUGI DODATKOWE

Zaświadczenie lekarskie (wydawane dodatkowo poza wizytą)
Szt.
120 PLN / zaświadczenie
Dodatkowe zaświadczenia związane z potwierdzeniem korzystania z usług COGITO (dla osób poza stałą terapią)
Szt.
50 PLN / zaświadczenie
Dodatkowe opinie pisemne
Szt.
120 PLN / opinia
Dodatkowe konsultacje bezpośrednie np. dotyczące diagnoz czy przebiegu terapii dziecka
15 minut
50 PLN / konsultacja
Wystawienie recepty przez psychiatrę (tylko dla Klientów COGITO korzystających z konsultacji psychiatrycznych)
Recepta
100 PLN /recepta
Ksero dokumentacji medycznej poza wizytą
Komplet
20 PLN / komplet
Dojazd do dziecka/przedszkola celem obserwacji dziecka
1 Kilometr dojazdu (odległość liczona jest łącznie w obie strony)
4 PLN / kilometr
Rejestracja kamerą przebiegu badania ADOS-2
2 godziny (2 x 50 minut)
200 PLN / badanie
Rejestracja kamerą przebiegu diagnostyki dziecka czy jego terapii
Godzina (50 minut)
100 PLN / zajęcia
Prowadzenie terapii/diagnostyki przez dodatkowego specjalistę (druga osoba pracująca równolegle)
Godzina (50 minut)
200 PLN / zajęcia
Dodatkowe zajęcia/sesje z psychologiem/psychoterapeutą
Godzina (50 minut)
160 PLN / zajęcia
Dodatkowe konsultacje z psychiatrą
Godzina (50 minut)
300 PLN / zajęcia
Prowadzenie terapii przez psychologa/psychoterapeutę poza siedzibą COGITO (np. w domu u Klienta)
Godzina (50 minut)
250 PLN / zajęcia + dojazd
Obserwacja dziecka w przedszkolu
Godzina (50 minut)
250 PLN / godzina + dojazd
rozwiń
zwiń