Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z badania określającego poziom intelektualny dzieci lub młodzieży?

Badanie intelektu pozwala określić poziom rozwoju i funkcjonowania zdolności umysłowych takich jak zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Inteligencja to pojęcie niezwykle złożone, to pewnego rodzaju konstrukt stworzony w celu rozumienia a tym samym mierzenie poszczególnych zdolności. Może być zatem rozumiana jak ogólna zdolność umysłu, wówczas można ją określić przy pomocy jednego wyniku (IQ) lun też może być rozumiana jak wiele rodzajów, np. inteligencja kinestetyczna, matematyczno - logiczna czy lingwistyczna. Bez względu na rozumienie pojęcia ilorazu inteligencji jego badanie jest niezbędne gdy pojawiają się trudności z nauką w szkole powodujące napięcia związane z optymalnym la danego dziecka realizowaniem roli ucznia.

Badanie inteligencji ma często również zastosowanie, gdy dane dziecko jest nadzwyczaj utalentowane i wyraźnie góruje intelektualnie nad rówieśnikami

Czemu służy badanie określające poziom intelektualny dzieci lub młodzieży?

Celem badania poziomu rozwoju intelektualnego jest określenie nie tylko ilorazu inteligencji ale poszczególnych zdolności. Znajomość mocnych i deficytowych obszarów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego czy motywacyjnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala określić optymalne sposoby przyswajania wiedzy oraz jej odtwarzania, wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, na których w toku edukacji można się oprzeć.

Niekiedy badanie inteligencji służy potwierdzenie nieprzeciętnej inteligencji u dziecka czy nastolatka czy zdiagnozowaniu tych sfer gdzie dziecko przejawia nieprzeciętne zdolności. Pozwala to m.in. na lepsze pokierowanie edukacją i rozwijanie tych obszarów, w których jest naturalna zdolność i łatwość przyswajania wiedzy.

Przebieg badania określającego poziom intelektualny dzieci lub młodzieży krok po kroku?

Ze względu na dynamikę i indywidualny przebieg rozwoju dziecka należy pamiętać, że podobnie jak inne badania psychologiczne, tak również badanie poziomu rozwoju intelektualnego wymaga nawiązania odpowiedniego kontaktu z dzieckiem oraz posiadania wnikliwej wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu testów psychologicznych.

W Ośrodku terapii COGITO badanie intelektu dla dzieci w wieku do 3 do 15 lat jest realizowane w 2 wariantach:

– badanie podstawowe - badanie za pomocą skali LEITERA

– badanie rozszerzone - badanie za pomocą skali LEITERA + dodatkowe narzędzia badawcze badające szczegółowe konkretne sfery rozwoju

 

Przebieg badania:

  • wywiadu rozwojowego o dziecku/nastolatku
  • badanie
  • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to także czas na dokładne zliczenie wyników testów, opracowanie materiałów dostarczonych przez dziecko/nastolatka, przygotowanie opinii oraz tematyki do rozmowy z rodzicami
  • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg badania i jego wyniki
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie badania intelektu dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń
Anna Skiba
Anna Skiba
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.Aktualnie jest w trakcie
rozwiń

Ile kosztuje badanie intelektu dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna