Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Czemu służy badanie ADOS-2

Badanie ADOS-2 pozwala na określenie czy u osoby badanej występują cechy autyzmu. Badanie polega m.in. na ocenie funkcjonowania intelektualnego oraz społecznego.

Badanie za pomocą ADOS-2 jest elementem tzw. klinicznej diagnozy autyzmu. Natomiast jeśli diagnoza autyzmu jest wykonywana bardziej dla tzw. celów własnych to w 95% przypadków w zupełności wystarczy badanie za pomocą ADOS-2. W bardzo dużej liczbie przypadków diagnoza na bazie ADOS-2 ma pełne pokrycie z kierunkiem klinicznej diagnozy autyzmu.

 

 

 

Badanie ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Jest to zestaw standardowych obserwacji, które oceniają komunikację, interakcje społeczne i zachowanie osoby podejrzanej o zaburzenia ze spektrum autyzmu. Badanie ADOS-2 jest często używane jako część procesu diagnozowania ASD w połączeniu z innymi metodami oceny.

 

 

 

Oto kilka kluczowych informacji o badaniu ADOS-2:

 

 

 

 • Skierowane do osób w różnym wieku - Badanie ADOS-2 może być przeprowadzane u osób w różnym wieku, od małych dzieci po dorosłych. Zawiera różne moduły, które są dostosowane do wieku i poziomu umiejętności językowych osoby badanej.

 

 

 

 • Ocena komunikacji i interakcji społecznych - Badanie skupia się na ocenie zdolności komunikacyjnych osoby badanej oraz na jej interakcjach społecznych. Obejmuje to obserwację sposobu, w jaki osoba nawiązuje kontakt wzrokowy, używa gestów i wyrażeń twarzy oraz jak reaguje na interakcje z innymi.

 

 

 

 • Ocena zachowań powtarzalnych i ograniczonych zainteresowań - Badanie ADOS-2 ocenia także obecność zachowań powtarzalnych, rytualistycznych lub stereotypowych, które są często obecne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może to obejmować powtarzalne ruchy, intensywne zainteresowania lub nietypowe zachowania sensoryczne.

 

 

 

 • Standardowe zadania i aktywności - Podczas badania ADOS-2 osoba badana jest proszona o wykonanie szeregu standardowych zadań i aktywności, takich jak zabawa z zabawkami, prowadzenie konwersacji lub reagowanie na sytuacje społeczne. Te zadania są projektowane tak, aby zaobserwować zachowania i umiejętności, które są istotne dla diagnozy ASD.

 

 

 

 • Część procesu diagnozy ASD - Badanie ADOS-2 jest często jednym z wielu narzędzi używanych do diagnozy ASD. Może być używane w połączeniu z wywiadem z rodzicami, obserwacją zachowania w naturalnym środowisku i innymi testami psychologicznymi.

 

 

 

Podsumowując, badanie ADOS-2 jest cennym narzędziem diagnostycznym, które pomaga lekarzom i terapeutom w ocenie osób podejrzanych o zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jest to jedno z najbardziej szeroko stosowanych i uznawanych narzędzi do diagnozy ASD i jest ważne dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji dla osób z tym zaburzeniem."


Kto powinien skorzystać z badania ADOS-2

Generalnie z badania ADOS-2 powinny skorzystać osoby, u których:

- występuje wysokie autyzmu

- mają niskie kompetencje społeczne

- są wycofane społecznie

 

W Ośrodku Terapii COGITO istnieje możliwość, aby po przeprowadzeniu badania ADOS-2 zapisać się na kompleksową diagnozę autyzmu (diagnoza kliniczna). W takiej sytuacji rodzic uzyska znacząco szybciej wiedzę nt. występowania autyzmu u dziecka (bo czas oczekiwania na diagnozę kliniczną wynosi od 4 do 6 m-cy). Oczywiście koszty diagnozy kllinicznej autyzmu zostaną pomniejszone o koszt badania ADOS-2.

Jak przebiega badanie ADOS-2

Ośrodek Terapii COGITO pracuje na najnowszym wydaniu testów ADOS-2 (edycja III).

Badanie za pomocą ADOS-2 składa się z następujących działań:

 • Analiza przez specjalistę uzyskanych wyników podczas rozpoznania wstępnego oraz z formularzem diagnostycznym – 20 minut ;
 • Przeprowadzenie testów ADOS-2 podczas wizyty dziecka –maksymalnie 120 minut;
 • Opracowanie wyników testu ADOS-2 – 30 minut;
 • Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie dokumentacji – 30 minut

 

Sam test ADOS-2 składa się z serii zadań i pytań, które służą do obserwacji i oceny zachowania osoby badanej w różnych sytuacjach. Zadania obejmują różne rodzaje interakcji, takie jak: zabawy, opowiadanie historii, zadania z manipulacją przedmiotami, czy zadania oparte na rozumieniu społecznych norm. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia,
Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.
Po obliczeniu wyniku testu, specjalista może określić prawdopodobieństwo występowania u danej osoby zaburzenia ze spektrum autyzmu. Na tej podstawie może zalecić dalszą diagnostykę (jeśli wynik testu wskazuje na prawdopodobieństwo występowania zaburzeń ze spektrum).

 

Osoba odpowiedzialna za realizację badania ADOS-2

 • Wykształcenie wyższe – psycholog lub pedagog;
 • Doświadczenie w pracy w stosowaniu testów ADOS-2;
 • Certyfikat w zakresie stosowania testu ADOS-2.

 

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie badania za pomocą testu ADOS-2
Magdalena Grot-Mrozicka
Magdalena Grot-Mrozicka
terapeuta metody Tomatisa, Neurologopeda
Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito. Certyfikowany terapeuta przeprowadzający testy diagnostyczne dzieci i młodzieży- test ADOS-2.  Koordynator przeprowadzanych diagnoz autyzmu, współpracująca z psychologami...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń
Magdalena Lech
Magdalena Lech
Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po ukończeniu studiów intensywnie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
rozwiń

Ile kosztuje badanie za pomocą testu ados-2?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna