Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z badania zaburzeń osobowości

Badanie SCID-5-PD może być korzystne dla osób, które mają podejrzenia lub objawy zaburzeń osobowości, takich jak:

- unikowe zaburzenie osobowości,

- zależne zaburzenie osobowości,

- obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości,

- paranoiczne zaburzenie osobowości,

- schizotypowe zaburzenie osobowości,

- schizoidalne zaburzenie osobowości,

- histrioniczne zaburzenie osobowości,

- narcystyczne zaburzenie osobowości,

- zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne),

- antyspołeczne zaburzenie osobowości.

Ostatecznie, decyzja o przeprowadzeniu badania SCID-5-PD powinna być podjęta przez wykwalifikowanego specjalistę, który może dokładnie ocenić potrzeby i cele pacjenta i zaproponować odpowiednie narzędzia diagnostyczne

Czemu służy badanie zaburzeń osobowości

Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny (SCID-5-PD) to narzędzie diagnostyczne używane przez psychiatrów i psychologów w celu diagnozowania zaburzeń osobowości. Jest zaprojektowany zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), które są międzynarodowymi standardami diagnostycznymi stosowanymi przez lekarzy i psychologów do diagnozowania różnych zaburzeń psychicznych.

 

Zaburzenia osobowości są złożone i wielowymiarowe. Obejmują zakłócenia w postrzeganiu siebie, relacjach międzyludzkich oraz regulacji emocji, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostki. Aby dokładnie ocenić i zdiagnozować zaburzenia osobowości, kluczowe jest zastosowanie narzędzi diagnostycznych, takich jak Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny (SCID-5-PD).

Czemu służy badanie zaburzeń osobowości za pomocą SCID-5-PD?

  • Precyzyjna Diagnoza: SCID-5-PD jest narzędziem, które umożliwia dokładne zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zaburzeń osobowości według kryteriów DSM-5. Przeprowadzenie tego badania jest kluczowe dla prawidłowej oceny i planowania leczenia.
  • Dostosowanie Terapii: Zdiagnozowanie zaburzenia osobowości za pomocą SCID-5-PD może pomóc w doborze odpowiedniego podejścia terapeutycznego. Leczenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, co zwiększa szanse powodzenia terapii.
  • Zrozumienie Dynamiki Zaburzenia: SCID-5-PD umożliwia zrozumienie, jakie cechy charakterystyczne dominują w zaburzeniu osobowości danej jednostki. To pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki zaburzenia i możliwość bardziej skutecznego wsparcia pacjenta.
  • Monitorowanie Postępów: SCID-5-PD może być stosowane na różnych etapach terapii, aby ocenić postępy pacjenta i ewentualnie dostosować plan leczenia.

 Badanie zaburzeń osobowości za pomocą Ustrukturyzowanego Wywiadu Klinicznego (SCID-5-PD) jest niezbędnym krokiem w ocenie, diagnozowaniu i planowaniu terapii dla pacjentów z zaburzeniami osobowości. Pozwala na precyzyjną diagnozę, dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, zrozumienie dynamiki zaburzenia i monitorowanie postępów.

Jak przebiega badanie zaburzeń osobowości

Badanie składa się z dwóch elementów - kwestionariusza samoopisowego, wypełnianego przez osobę badaną oraz rozbudowanego wywiadu, podczas którego diagnosta zadaje pacjentowi pytania związane z jego doświadczeniem, zachowaniem i myśleniem. Pytania te dotyczą różnych obszarów życia, takich jak życie rodzinne, szkolne, osobiste i zawodowe.

Badanie testem zazwyczaj odbywa się w ramach procesu diagnozy psychologicznej lub psychoterapii, jeśli specjalista uzna przeprowadzenie go za zasadne.

Istnieje możliwość umówienia się tylko na badanie SCID-5-PD, np. kiedy zostaje to zlecone przez innego specjalistę, spoza ośrodka terapii Cogito.

Proces diagnostyczny zazwyczaj wygląda wtedy następująco:

  • Wstępna konsultacja: spotkanie, podczas którego specjalista przeprowadza wywiad z osobą badaną (50 minut)
  • Badanie (około 90 minut)
  • Obliczanie i interpretacja wyników przez specjalistę, sporządzenie pisemnej opinii
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie badania zaburzeń osobowości (test SCID)
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Barnaba Danieluk
Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń

Ile kosztuje badanie zaburzeń osobowości (test scid)?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna