Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Ośrodek Terapii COGITO oferuje kompleksową ofertę w zakresie diagnozy autyzmu. Oferta ta obejmuje 3 stopnie diagnostyki – aby nie narażać dzieci na nadmierny stres związany z badaniami oraz rodziców na ponoszenie niepotrzebnych kosztów.

Dla dużej części dzieci nie jest konieczna pełna diagnoza z zaangażowaniem całego zespołu diagnostycznego, możliwe jest wykluczenie autyzmu już po 2-3 spotkaniach z psychoterapeutą pracującym z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Etapowa diagnoza autyzmu

Szacuje się, iż około 20-40% diagnoz autyzmu jest wystawiane „na wyrost”. Wykwalifikowany specjalista często jest w stanie wykluczyć autyzm już po jednym, dwóch spotkaniach z dzieckiem. Stąd proponujemy etapowe podejście do diagnozy, które posiada szereg zalet:

 • Krótkie terminy rozpoczęcia działań diagnostycznych;

 • Szybka ścieżka diagnozy ;

 • Niższe koszty;

 • Identyfikacja problemów rozwojowych dziecka (np. problemy z mową niekoniecznie muszą być wynikiem autyzmu u dziecka).

 

Etap Koszt (pln) Czas trwania (h)
 Diagnoza autyzmu - Poziom I - kwalifikacja podstawowa  600

1x 30 minut

2x 50 minut

1x 20 minut

 Diagnoza autyzmu - Poziom II - ocena psychologiczna i test ADOS-2  800

1x 20 minut

1x 50 minut

2x 30 minut

 Diagnoza autyzmu - Poziom III - ocena psychaitryczna, opracowanie i omówienie diagnozy  600

1x 50 minut

1x 30 minut

1x 30 minut

1x 120 minut

1x 50 minut

 

 

Jak przebiega diagnoza:

I. Diagnoza autyzmu - poziom I - kwalifikacja podstawowa - na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami.

 

Poziom I – rozpoznanie wstępne składa się z następujących działań:

 • Analiza przez psychoterapeutę dziecięcego (diagnosta w zakresie spektrum autyzmu) wypełnionego przez rodziców formularza diagnostycznego - 30 minut

 • Wywiad z rodzicami w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania dziecka - 50 minut

 • Obserwacja dziecka przez psychologa (diagnosta w zakresie spektrum autyzmu) – 50 minut

 • Spotkanie z rodzicami celem: omówienia wyników rozeznania i podjęcia dalszych kroków

 

W wyniku poziomu I:

 • Rodzic zostaje poinformowany o wnisoakch z diagnozy, np. że dziecko nie wykazuje objawów w kierunku spektrum autyzmu. Rodzic uzyska zalecenia co do dalszej pracy z dzieckiem bądź przekierowanie dziecka na pracę terapeutyczną w zakresie deficytów rozwojowych innych niż autyzm

 • Rodzic zostaje poinformowany, że dziecko wykazuje objawy w kierunku spektrum autyzmu. W tej sytuacji rodzic może skorzystać z II poziomu diagnozy autyzmu – test ADOS-2 lub III poziomy czyli diagnozy psychiatry, bądź też skorzystać z oferty szeregu innych instytucji czy ośrodków wspierających dzieci z autyzmem;

 • Za dodatkową opłatą:

   • Wydanie szczegółowej opinii w tym zakresie przeprowadzonego rozeznania diagnostycznego na każdym z etapów;
   • Opracowanie planu terapeutycznego (plan pracy terapeutycznej rodzica z dzieckiem).

 

Dlaczego warto skorzystać z diagnozy na poziomie I:

 • Pozwala na szybką i stosunkowo tanią ocenę czy dziecko wykazuje objawy w kierunku autyzmu;

 • Pozwala na diagnozę deficytów rozwojowych dziecka i uzyskanie wskazówek co do dalszej pracy z nim (jeśli takowe deficyty będą występowały) – w sytuacji gdy dziecko nie wykazuje objawów w kierunku spektrum autyzmu;

 • Pozwala na poprawę kondycji psychicznej rodzica, który żyje w obawie, iż dziecka może prezentować zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację I poziomu diagnozy:

 • Wykształcenie wyższe – psycholog

 • Ukończone bądź odbywane studia w zakresie psychoterapii

 • 3 lata doświadczenia w pracy przy diagnozie autyzmu

 

II. Diagnoza autyzmu - poziom II - ocena psychologiczna i test ADOS-2

 

Ośrodek Terapii COGITO pracuje na najnowszym wydaniu testów ADOS-2 (edycja III).

 

Poziom II diagnozy autyzmu składa się z następujących działań:

 • Analiza przez specjalistę uzyskanych wyników podczas rozpoznania wstępnego oraz z formularzem diagnostycznym – 20 minut ;

 • Przeprowadzenie testów ADOS-2 podczas wizyty dziecka –maksymalnie 120 minut;

 • Opracowanie wyników testu ADOS-2 – 30 minut;

 • Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie dokumentacji – 30 minut;

 

W wyniku poziomu II:

 • Rodzic zostaje poinformowany, iż dziecko nie wykazuje objawów w kierunku spektrum autyzmu. Możliwa jest szczegółowa opinia w tym zakresie (za dodatkową opłatą) LUB

 • Rodzic zostaje poinformowany, iż dziecko wykazuje objawy w kierunku spektrum autyzmu. W tej sytuacji rodzic może skorzystać z III poziomu diagnozy autyzmu – SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA WYDAWANA PRZEZ PSYCHIATRĘ DZIECIĘCEGO bądź skorzystać z oferty szeregu innych instytucji czy ośrodków wspierających dzieci z autyzmem.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację II poziomu diagnozy:

 • Wykształcenie wyższe – psycholog lub pedagog;

 • doświadczenie w pracy w stosowaniu testów ADOS-2;

 • Certyfikat w zakresie stosowania testu ADOS-2.

 

III. Diagnoza autyzmu - poziom III - ocena psychiatryczna, opracowanie i omówienie diagnozy

 

Poziom III diagnozy autyzmu składa się z następujących działań:

 • Zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami diagnostyki przez psychiatrę dziecięcego – 30 minut

 • Diagnoza psychiatry dziecięcego - obserwacja dziecka oraz wykorzystanie dodatkowych narzędzi diagnostycznych – 50 minut

 • Opracowanie wyników diagnozy – 120 minut

 • Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie diagnozy – 50 minut

 

Diagnoza wystawiana na koniec procesu diagnostycznego jest pełnowartościową diagnozą kliniczną.

Dlaczego warto skorzystać z kompleksowych diagnoz autyzmu Ośrodka Terapii COGITO:

 • Jesteśmy całkowicie niezależni – nie jesteśmy ośrodkiem, który czerpie jakiekolwiek korzyści ze zdiagnozowania u dziecka autyzmu;

 • Posiadamy ponad 7-letnie doświadczenie w diagnozie autyzmu;

 • Przeprowadziliśmy kilkaset diagnoz w kierunku autyzmu i innych zaburzeń wieku rozwojowego;

 • W procesie pełnej diagnozy autyzmu bierze udział psychiatra dziecięcy. Psychiatra dziecięcy jest wiodącym specjalistą (lekarzem) podczas diagnostyki.

 • Diagnoza wystawiana na koniec procesu diagnostycznego jest pełnowartościową diagnozą kliniczną.

Do czego uprawnia kliniczna diagnoza autyzmu?

Przeprowadzona przez COGITO diagnoza kliniczna autyzmu uprawnia do uzyskania:

 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Zasiłku rodzinnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Dodatki do zasiłków

Kto prowadzi diagnozę autyzmu w COGITO?

Proces diagnozowania autyzmu jest realizowany przez następujących specjalistów: 

 • Psychoterapeuci dziecięcy – 3 osoby
 • Psycholodzy dziecięcy – 2 osoby
 • Psychiatrzy dziecięcy – 2 osoby
 • Neurologopeda i logopeda – 2 osoby
 • Pedagodzy – 2 osoby
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie diagnozę autyzmu
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Magdalena Grot-Mrozicka
Magdalena Grot-Mrozicka
terapeuta metody Tomatisa, Neurologopeda
Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito. Certyfikowany terapeuta przeprowadzający testy diagnostyczne dzieci i młodzieży- test ADOS-2.  Koordynator przeprowadzanych diagnoz autyzmu, współpracująca z psychologami...
rozwiń
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Psychiatra
Absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tytuł specjalisty z psychiatrii zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym...
rozwiń
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Psychiatra
Surówka Absolwentka Uniwersytetu Medycznego- wydziału lekarskiego we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci...
rozwiń

Ile kosztuje diagnoza autyzmu?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna