Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z diagnozy osobowości

O badaniu testem MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) zazwyczaj decyduje specjalista, w trakcie procesu diagnozy psychologicznej lub psychoterapii, jeśli uzna zastosowanie narzędzia za stosowne.

Badanie zaleca się osobom, u których występuje podejrzenie zaburzeń psychicznych (m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, schizofrenii czy zaburzeń lękowych). Narzędzie jest również przydatne w opisie codziennego funkcjonowania pacjenta oraz struktury jego osobowości (w ograniczeniu do wymiarów, które bada test), co może być pomocne w tworzeniu planu terapii czy leczenia, tak aby jak najlepiej dopasować go do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Wynik testu oraz jego interpretacja przez specjalistę może także pomóc pacjentom w lepszym zrozumieniu siebie i swojego zachowania.

Czemu służy diagnoza osobowości

 Badanie osobowości testem MMPI-2 umożliwia dokonanie dokładnej oceny stanu psychicznego osoby badanej. Wynik testu pozwala na wstępna diagnozę różnego rodzaju problemów emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych (m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń urojeniowych, schizofrenii oraz zaburzeń lękowych). Wynik testu pozwala także na określenie profilu psychologicznego osoby badanej, który stanowi podstawę do opisu osobowości badanego.

Jak przebiega diagnoza osobowości

Test MMPI-2 to kwestionariusz samoopisowy, wypełniany przez osobę badaną. Składa się z 567 pytań, na które testowany odpowiada „tak”, „nie” lub „nie wiem”. Dotyczą one różnych aspektów osobowości, emocji i zachowań.

Wyniki test są interpretowane przez specjalistę, który bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, a także kontekst, w którym test był przeprowadzony. Należy pamiętać, że wyniki testu nie są jednoznaczne i zawsze powinny być interpretowane w kontekście indywidualnym danej osoby badanej.

Badanie testem zazwyczaj odbywa się w ramach procesu diagnozy psychologicznej bądź psychoterapii. Istnieje możliwość umówienia się tylko na badanie testem MMPI, np. kiedy zostaje to zlecone przez innego specjalistę, spoza ośrodka terapii Cogito.

Proces diagnostyczny zazwyczaj wygląda wtedy następująco:

  • Wstępna konsultacja: spotkanie, podczas którego specjalista przeprowadza wywiad z osobą badaną (50 minut)
  • Badanie (około 120 minut)
  • Obliczanie i interpretacja wyników przez specjalistę, sporządzenie pisemnej opinii
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie diagnozę osobowości
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń
Anna Skiba
Anna Skiba
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.Aktualnie jest w trakcie
rozwiń

Ile kosztuje diagnoza osobowości?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna