Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z neuropsychologicznej diagnozy dziecka

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka jest skierowana głównie do dzieci w wieku od 4 do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach można nią objąć również dzieci starsze (a nawet młodzież) – gdy mają one istotne deficyty neuropsychologiczne.

Badanie NDD (neuropsychologiczna diagnoza dziecka) NIE JEST przeznaczona dla dzieci zdrowych.

Diagnoza  za pomocą narzędzia NDD ma charakter eksperymentalno-kliniczny. Badanie jest dedykowane dzieciom, które mają zaburzenia rozwojowe. Wśród najważniejszych zaburzeń wymienić można:

- spectrum autyzmu,

- wcześniactwo,

- zaburzenia oraz uszkodzenia w odniesieniu do obszarów neurorozwojowych,

- choroby metaboliczne

- zaburzenia neurologiczne,

- padaczka,

- zaburzenia i problemy sensomotoryczne,

- uszkodzenia mózgu

Czemu służy neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Badanie neuropsychologiczne testem NDD określa poziom rozwoju w poniższych sferach:

- Spostrzeganie wzrokowe;

- Somestaza;

- Spostrzeganie słuchowe;

- Motoryka;

- Orientacja przestrzenna;

- Mowa;

- Czytanie i pisanie;

- Myślenia;

- Pamięć;

- Emocje;

- Uwaga.

Badanie pozwala na zbadanie i zdefiniowanie poziomu rozwoju w poszczególnych sferach i określeniu poziomu deficytów.

 

Neuropsychologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem funkcji mózgu i ich wpływem na zachowanie. Neuropsychologiczna diagnoza dziecka jest procesem, który polega na ocenie funkcji mózgowych dziecka za pomocą specjalnie zaprojektowanych testów i zadań. Jest to ważne narzędzie, które może pomóc zrozumieć trudności dziecka, zwłaszcza te, które wpływają na procesy uczenia się i zachowanie.

  • Identyfikacja trudności w uczeniu się - Neuropsychologiczna diagnoza może pomóc zidentyfikować specyficzne trudności dziecka w uczeniu się, takie jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia. Może to pomóc nauczycielom i rodzicom dostosować metody nauczania do potrzeb dziecka.
  • Rozpoznanie zaburzeń neurologicznych - Neuropsychologiczna diagnoza może pomóc w diagnozowaniu różnych zaburzeń neurologicznych, takich jak ADHD, zaburzenia widzenia czy zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Wczesne rozpoznanie i interwencja mogą poprawić wyniki i funkcjonowanie dziecka.
  • Wsparcie w planowaniu terapii i interwencji - Wyniki neuropsychologicznej diagnozy mogą dostarczyć ważnych informacji do planowania indywidualnych planów interwencyjnych, terapii czy wsparcia dla dziecka. Może to obejmować terapię mowy, terapię okupacyjną, terapię behawioralną czy wsparcie w szkole.
  • Zrozumienie wpływu urazów mózgu na funkcjonowanie - Dzieci, które doznały urazów mózgu, mogą korzystać z neuropsychologicznej diagnozy, aby zrozumieć, jak uraz wpłynął na ich funkcje mózgowe i jakie mogą być konsekwencje dla ich zachowania i uczenia się.
  • Ocena rozwoju poznawczego i emocjonalnego - Neuropsychologiczna diagnoza może dostarczyć cennych informacji na temat rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka, co może pomóc rodzicom i nauczycielom w zrozumieniu, jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju.
  • Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych - Wyniki neuropsychologicznej diagnozy mogą pomóc rodzicom i nauczycielom w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, takich jak umieszczanie dziecka w odpowiedniej klasie, dostosowywanie planów lekcji czy planowanie wsparcia dla dziecka.

Podsumowując, neuropsychologiczna diagnoza dziecka jest ważnym narzędziem, które może pomóc zrozumieć trudności dziecka i zapewnić odpowiednie wsparcie. Może być szczególnie przydatna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami neurologicznymi czy dla tych, które doznały urazów mózgu

 

 

 

Jak przebiega neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Przebieg diagnozy jest dostosowany specyfiki dziecka i jego możliwości – gdyż dziecko czasem potrzebuje przerwy. Zazwyczaj badanie składa się z 2 części – części badawczej, a następnie części związanej z obserwacją rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. W obserwacji rozwoju społecznego i emocjonalnego zwracana jest uwaga na takie obszary jak współodczuwanie, identyfikacja i zrozumienie własnych emocji, utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

 

Badanie składa się z 2 lub 3 wizyt:

  • 1 lub 2 wizyty (w zależności od przebiegu badania i zachowania się dziecka)– badanie neuropsychologiczne
  • Ostatnia wizyta – omówienie wyników badania, przekazanie zaleceń

 

Ponieważ część dzieci ma istotne dysfunkcje neurologiczne to część badania odbywa się z wykorzystaniem tableta czy słuchawek. Istotnym elementem diagnozy jest szereg zabawek, którymi dziecko wykonuje zadania w ramach badania

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Neuropsychologiczna diagnoza dziecka
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń

Ile kosztuje neuropsychologiczna diagnoza dziecka?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna