Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

OŚRODEK TERAPII COGITO DYSPONUJE NASTĄPUJĄCYMI TESTAMI

ADOS-2 - Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (wydanie III – najnowsze)

DIVA 5.0 – diagnostyka ADHD

NDD – Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka

SCID - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości

IDS-2 - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

Leiter 3 - 3 - 20 lat - badanie rozwoju procesów poznawczych u dzieci z opóźnieniem lub zaburzeniami w rozwoju mowy

CDI - 2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży - 7-18 lat

Conners 3 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD

ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

NPSR-JSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

Test Zdań Niedokończonych - dzieci, młodzież i dorośli

 MMPI- MMPI( Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości)

 DSR - dziecięca skala rozwojowa - badanie rozwoju dzieci w wieku 0-36mż

 Stanford - Binet

 

Poza ww. testami posiadamy dostęp do specjalistycznych (oczywiście odpłatnych) platform z narzędziami psychometrycznymi – to dodatkowe kilkaset testów.

 

PODKREŚLIĆ NALEŻY, IŻ WSZYSTKIE WW. NARZĘDZIA WYKORZYSTUJEMY NIE TYLKO DO DIAGNOSTYKI, ALE RÓWNIEŻ SĄ TO NARZĘDZIA POMOCNE (A BYWA, ŻE I NIEZBĘDNE) W BIEŻĄCEJ PRACY TERAPEUTYCZNEJ

 

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie ZAPLECZE NARZĘDZI BADAWCZYCH OŚRODKA TERAPII COGITO
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Barnaba Danieluk
Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń
Magdalena Grot-Mrozicka
Magdalena Grot-Mrozicka
terapeuta metody Tomatisa, Neurologopeda
Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito. Certyfikowany terapeuta przeprowadzający testy diagnostyczne dzieci i młodzieży- test ADOS-2.  Koordynator przeprowadzanych diagnoz autyzmu, współpracująca z psychologami...
rozwiń
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Psychiatra
Absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tytuł specjalisty z psychiatrii zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym...
rozwiń
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Psychiatra
Surówka Absolwentka Uniwersytetu Medycznego- wydziału lekarskiego we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń
Magdalena Lech
Magdalena Lech
Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po ukończeniu studiów intensywnie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
rozwiń
Anna Skiba
Anna Skiba
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.Aktualnie jest w trakcie
rozwiń

Ile kosztuje zaplecze narzędzi badawczych ośrodka terapii cogito?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna