Joanna Kotek

Ukończyła studia na kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalnościami z psychologii społecznej i komunikowania się oraz z psychologii sportu. Obecnie jest również doktorantką w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ (jej projekt dotyczy pasji w sporcie i poza nim). Jest certyfikowanym (przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) psychologiem sportu II klasy. Ukończyła dwustopniowy kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, szkołę coachingu oraz szkolenie wprowadzające do terapii Akceptacji i Zaangażowania. Jest w trakcie szkolenia terapeutycznego w nucie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od 7 lat pracuje w zakresie poradnictwa psychologicznego – głównie (choć nie tylko) ze sportowcami, zarówno w pracy indywidualnej, jak i we współpracy z klubami i związkami sportowymi. W ubiegłym roku brała czynny udział w akcji „ Psychologowie dla społeczeństwa” prowadząc darmowe porady dla osób w kryzysie psychicznym.

Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. Pomaga m.in. we wprowadzeniu zmian, wypracowaniu nawyków, poradzeniu sobie ze stresem i lękiem, podniesieniu pewności siebie oraz lepszym radzeniu sobie z emocjami.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole