Magdalena Lech

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna.

Po ukończeniu studiów intensywnie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą SAZ oraz diagnostą ADOS-2. Przez lata związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji oraz jako koordynator terapeutyczny i superwizor w przedszkolach i szkołach. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment wykorzystywanej w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz nadpobudliwością psychoruchową. Obecnie w trakcie 5-letnich studiów z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  Dodatkowo przeprowadzała wiele szkoleń za zakresu wsparcia rodziny „Szkoła dla Dobrych Rodziców” i terapii w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

Poza prowadzeniem terapii oraz diagnozy psychologicznej Pani Magdalena prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W Ośrodku Cogito zajmuje się kompleksowym wsparciem dziecka i jego rodziny poprzez diagnozę i terapią i psychoedukację. W obszarze jej zainteresowań i specjalizacji jest terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, depresją, lękami, kryzysami emocjonalnymi, problemami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole