Gabriela Hart

Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju (m.in. Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy, Prowadzenie Treningu Jedzenia) oraz innych dotyczących wspierania problemów społeczno-emocjonalnych (Trening Umiejętności Społecznych, Interwencja Kryzysowa, Terapia Dzieci Lękowych, Mutyzm Wybiórczy, Skuteczna Komunikacja i in.).

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole