Barnaba Danieluk

Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.

 

W 2012 roku obronił doktorat pt. „Poznawcze i behawioralne aspekty emocji wstydu i poczucia winy” i do dzisiaj kształci młodych adeptów psychologii na UMCS. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2019. Autor artykułów w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny psychologii (Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Journal of Research in Personality, Psychological Reports, Polish Psychological Bulletin). Obecnie w trakcie 4-letnich, dwustopniowych studiów psychoterapeutycznych Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS (ukończony 1-szy stopień). Doświadczenie zdobywał w ramach stażu psychoterapeutycznego w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym w Lublinie, prowadząc indywidualną pomoc psychologiczną dla klientów Biura Karier UMCS, wychowanków Domu Dziecka „Pogodny Dom” w Lublinie oraz Domu Młodzieży SOS Wioski Dziecięce. W Ośrodku Terapii Cogito prowadzi indywidualną terapię dla osób dorosłych.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole