Piotr Osak

Na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończył studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, edukacji artystycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii ukończył I i II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin w podejściu systemowym. Ponadto był uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych takich jak: Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień, Motywator – szkolenie specjalistyczne oparte na dialogu motywującym i transteoretycznym modelu zmiany, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem, Profilaktyka i terapia uzależnień od internetu. Odbył staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, Szpital NZOZ w Dębicy - Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie, Poradni Leczenia Odwykowego w Przecławiu i w placówkach dla osób niedostoswanych społecznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi terapię uzależnień od alkoholu i innych substancji odurzających oraz uzależnień behawioralnych, terapię osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz terapię par i rodzin w podejściu systemowym.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole