Diagnoza psychologiczna

Prawidłowy przebieg diagnozy autyzmu

Prawidłowy przebieg diagnozy autyzmu

Jak powinna wyglądać prawidłowa diagnoza autyzmu dla dzieci?
O prawidłowej diagnozie autyzmu decyduje kilka czynników:
1.    Skład komisji orzekającej o autyzmie
W skład komisji winien wchodzić co najmniej
•    Psycholog dziecięcy
•    Psychiatra dziecięcy (legitymujący się tzw. specjalizacją lekarską w specjalności psychiatria dzieci i młodzieży)
•    Certyfikowany diagnosta ADOS-2
•    Neurologopeda
Istotne jest, aby ww. specjaliści posiadali odpowiednie doświadczenie i wiedzę zawodową w zakresie diagnozowania dzieci ze spektrum autyzmu. Warto również, aby ww. specjaliści realnie brali udział w diagnozie dziecka (tj. obserwowali dziecko podczas procesu diagnozy autyzmu) – niestety często zdarza się, że dany specjalista widzi dziecko 5-10 minut i na tej podstawie wystawia diagnozę (co jest nie tylko nieprofesjonalne, ale również nieetyczne).
2.    Przebieg diagnozy
Prawidłowo przeprowadzona diagnoza autyzmu powinna trwać co najmniej 6-7 godzin. Nie jest wskazane, aby przeprowadzać diagnozy w krótszym czasie – bo wyeliminowanie z diagnozy testów ADOS-2 pozwala na zaoszczędzenie sporej ilości czasu, ale to wtedy jesteśmy dużo bardziej narażeni na błędną ocenę specjalisty przeprowadzającego diagnozę.

Minimalny zakres diagnozy:
•    Wywiad z rodzicami diagnozowanego dziecka – 1 spotkanie
•    Obserwacja dziecka przez psychologia – 1 spotkanie
•    Przeprowadzenie testu ADOS-2 – 1 spotkanie
•    Obserwacja dziecka przez psychiatrę dziecęcego – 1 spotkanie
•    Opracowanie diagnozy i jej omówienie z rodzicami – 1 spotkanie

3.    Do czego uprawnia otrzymanie diagnozy autyzmu:
Prawidłowa diagnoza (podpisana przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży) uprawnia do otrzymania następującego wsparcia:
•    opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
•    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
•    orzeczenia o niepełnosprawności.

Z kolei ww. dokumenty pozwalają na uzyskanie dodatkowego wsparcia dla dziecka w szkole czy przedszkolu. Dlatego zawsze należy się dopytać czy diagnoza z danego ośrodka spełnia ww. wymagania


przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna