Terapia dzieci

Na czym polegają warsztaty TUS

Na czym polegają warsztaty TUS

Trening Umiejętności Społecznych

 

„Wszelkie kompetencje mogą rozwijać się jedynie dzięki doświadczaniu...”
(Matczak, Martowska 2011)- tekst do grafiki

 

Kompetencje społeczne są jak "taniec", w którym biorą udział wszyscy uczestnicy, a każda z pozostałych osób ocenia aspekty danej interakcji i podświadomie dostosowuje się do niej. Niektóre dzieci robią wszystko, żeby dołączyć do tego tańca, jednak tańczą do innej melodii lub innymi krokami. Jak zatem pomóc tym dzieciom aktywnie uczestniczyć w tym wspólnym tańcu? Odpowiedź brzmi: kształtować umiejętności społeczne.

Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych radzą sobie lepiej w niemal wszystkich obszarach codziennego życia – są lepszymi pracownikami (w przypadku utraty pracy szybciej znajdują nową), mają lepsze kontakty z ludźmi, potrafią się lepiej zaadaptować do nowej sytuacji, potrafią skutecznie pracować w grupie i bez agresji rozwiązywać konflikty. Umiejętności społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki i jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych. A jak wiadomo każdy z nas pełni wiele różnych ról w społeczeństwie – ucznia, dziecka, partnera życiowego, rodzica, czy pracownika.

Metodą rozwijającą takie kompetencje jest trening umiejętności społecznych, który można powiedzieć jest rodzajem psychoterapii grupowej. Celem takich zajęć jest pomoc dzieciom i nastolatkom w doskonaleniu swoich umiejętności społecznych, tak aby mogli stać się oni kompetentni społecznie. Warte zaznaczenia jest to, że TUS nie wygląda jak lekcje w szkole, gdzie nauczyciel mówi, a reszta słucha. TUS polega na wzajemnym kształtowaniu odpowiednich komptencji u młodych osób. Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę, interakcje i doświadczenie zdarzeń na własnej osobie. Dlatego uczenie umiejętności społecznych odbywa się poprzez ich modelowanie. Tzn zaprezentowanie przez terapuetę danej sytuacji w poprawny sposób, a następnie jej powtórzenie. Takie oddziaływanie pozwala na skuteczne przyswajanie wiedzy w atrakcyjny i przystępny sposób.

 

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest główie do dzieci powyżej 4 roku życia, jednak nie jest to regułą ponieważ podstawy tych kompetencji kształtują się już w niemowlęctwie. Z takich zajęć powinny skorzystać dzieci, u których:

–        stwierdzono zaburzenia ze spectrum autyzmu, zaburzenia lękowe,

–        występują zachowania opozycyjno-buntownicze,

–        występuje nadpobudliwość psychoruchowa,

–        mają trudności w zakresie wyrażania i identyfikowania emocji,

–        mają trudności w dostosowaniu się do ogólnie panujących zasad i reguł,

–        nie nawiązują interakcji z rówieśnikami, izolują się od grupy rówieśniczej,

–        wykazują w truności komunikacyjne,

–        mają trudności z asertywnością i przyjmowaniem krytyki.

 

Niezmiernie ważne jest, aby w procesie tworzenia grupy, uczestnicy zostali dobrani w odpowiedni sposób. Wyobrażacie sobie pewnie, jak mogłoby potoczyć się spotkanie, w którym osoby biorące udział wykazywały zaburzenia lękowe i nadpobudliwość psychoruchową. Z pewnością uczestnictwo w takiej grupie nie byłoby dobre dla żadnego z jej członków, a także niezmiernie trudne, dla prowadzących. Dlatego w Ośrodku Terapii Cogito przed rozpoczęciem zajęć grupowych przeprowadamy konsultacje psychologiczne, których celem jest uzyskanie informacji, na temat poziomu funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego naszych kandydatów. Konsultacje takie pozwalają na odpowiedni dobór uczestników do grupy, w taki sposób, aby tematyka i metoda prowadzenia zajęć w jak najlepszy sposób odpowiadały one na potrzeby uczestników. Służy to zmaksymalizowaniu efektów treningu i stworzeniu odpowiedniej przestrzeni do nawiązania relacji terpautycznych, dzięki której zajęcia prowadzone będą w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Staranny dobór grupy umożliwia również przepracowanie odpowiednich tematów, które zależne są od cech uczestników i ich indywidualnych potrzeb. Może zdarzyć się sytuacja, w której dziecko bądź nastolatek nie zostanie zakwalifikowany do grupy. Powodem tego może być wiele czynników, jednak nie znaczy to, że już nigdy nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach grupowych. Działanie takie zwykle ma na celu samodzielne przygotowanie go do pracy grupowej, więc najpierw konieczna może okazać się indywidualna terapia, a dopiero potem grupowa.

 

Idealnie dobrana grupa to taka, w której każdy z uczestników czuje sie bezpiecznie, ma swobodę wypowiedzi, a jego pozytywne zachowania są wzmacniane przez innych uczstników. Te wszytskie czynniki przekładają się na wysoką jakość prowadzonej terapii, a w efekcie przynoszą oczekiwane zmiany. Jednak aby osiągnąć sukces muszą zostać spełnione powyżej wymienione warunki.

 

W Ośrodku Terapii Cogito prowadzimy są takie zajęcia dla kilku grup wiekowych. Nasi terapueci dokonują specjalistycznej oceny kandydatów, tak aby nowoutworzona grupa zachowała spójność i efektywność podczas pracy. Dbamy o to, aby nasze zajęcia cechowała najwyższa jakość i świetne wyniki. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć grupowych.