Terapia młodzieży

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Zmagając się z przeciwnościami losu, traumatycznymi przeżyciami, czy problemami natury emocjonalnej nadchodzi czas na decyzję o podjęciu psychoterapii. I o ile decyzja już została podjęta pojawia się pytanie.

 

Czym kierować się, by trafić do dobrego specjalisty? W dobie wyszukiwarek internetowych możemy posłużyć się opiniami z Internetu. Poszukać informacji u znajomych lub osoby, które korzystały z usług psychoterapii. Ale należy pamiętać, że psychoterapia to indywidualna praca i największa odpowiedzialność spada na nas samych, a sama decyzja o psychoterapii jest decyzją trudną. Podczas pracy z psychoterapeutą odkrywamy nasze najczulsze punkty, sekrety i najintymniejsze odczucia, więc jak znaleźć odpowiednia osobę z którą przebrniemy przez trudne chwile w terapii?

 

Wybór terapii

Pierwszym wyborem po decyzji o psychoterapii powinno być wybranie nurtu psychoterapeutycznego w którym będziemy pracować nad problemem. Kierujemy się tu problemem z jakim zgłaszamy się do psychoterapeuty. Nurty różnią się od siebie podejściem do pacjenta, rozumieniem problemów czy wykorzystaniem narzędzi, oraz metod terapeutycznych do pracy nad problemem. Warto zastanowić się i zagłębić temat w jakim nurcie chcemy pracować, czy wolimy aktywny dialog, czy bardziej poddanie się analizie.

 

Poszukiwanie specjalisty

Gdy znamy nurt w jakim chcemy pracować, zależy nam by trafić do specjalisty. Kogoś sprawdzonego. Oczywiście pojawia się również pytanie o formę prowadzonej psychoterapii. Prywatnie a może szukać pomocy w placówkach świadczących usługi finansowane przez NFZ. Z pewnością w przypadku prywatnych gabinetów należy przygotować się na wydatek od 100-140 złotych za sesje, których w jednym miesiącu jest ok 4 w terapii cotygodniowej. W przypadku gabinetów prowadzonych w placówkach finansowanych przez NFZ, trzeba liczyć się z długim oczekiwaniem na swoją pierwszą wizytę. Bardzo dobrym wyborem są placówki, które funkcjonują jako zespół specjalistów. Tu znajdziemy większość opinii oraz opis zespołu, poznamy doświadczenie oraz mamy gwarancję, że istniejąca placówka funkcjonuje prawidłowo. Szukając opinii o specjaliście często posługujemy się wyszukiwarką wpisując hasło „ dobry psychoterapeuta” i tu ujrzymy cała gamę stron gabinetów, oraz profili. Tu jak najbardziej skupmy się na opiniach, oraz naszych potrzebach związanych z nurtem czy rodzajem terapii. Często chcemy trafić w ręce specjalisty polecanego przez osobę znajomą lub bliską. I tu nie do końca sprawa jest taka jasna. Może to bowiem budzić sprzeczność z zasadami terapii, że specjalista nie prowadzi terapii osób blisko ze sobą powiązanych. Oczywiście wyjątkiem jest terapia systemowa rodzin czy terapia par. Jedną z najbardziej pożądanych dróg w poszukiwaniu specjalisty jest polecenie go przez innego specjalistę. Często lekarze psychiatrzy, rodzinni mający wiedzę o kwalifikacjach lub efektach pracy z danym psychoterapeutą, rekomendują jego usługi kolejnym osobom poszukującym wsparcia w dziedzinie zdrowia psychicznego.

 

Czym kierować się przy wyborze psychoterapeuty?

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na wykształcenie. Psychoterapeuta to nie koniecznie także psycholog. Psychoterapeuta powinien ukończyć studia oraz przejść minimum czteroletnie kształcenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, oraz otrzymać certyfikat upoważniający do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Co więcej powinien należeć do stowarzyszenia psychoterapeutycznego zgodnego z wybranym nurtem pracy oraz poddawać się systematycznie superwizji. Oprócz wymienionych elementów gwarantujących przygotowanie do zawodu, specjalista powinien odbyć staż z odpowiednią ilością godzin w odpowiednich placówkach klinicznych.

 

Oczywiście zawód psychoterapeuty jest zawodem zaufania i dla skutecznej psychoterapii należy spełnić dodatkowe zasady, zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychoterapeuty.

 

Co to oznacza?

Kodeks ten ma za zadanie chronić pacjenta jak i terapeutę wyznaczają zasady prowadzenia psychoterapii oraz norm postepowania w czasie jej trwania. Każdy z nurtów psychoterapii ma swój Kodeks Etyczny, jednak większość zasad określających pracę psychoterapeutyczną jest podobna. A cel tej pracy zawsze jeden - dobro i wsparcie pacjenta.

 

Na co zwrócić uwagę?

  • Tajemnica zawodowa to jeden z kluczowych elementów psychoterapii. Daje poczucie bezpieczeństwa, chroni pacjenta. Psychoterapeuta zachowuje zasadę dyskrecji oraz całkowitej tajemnicy dotyczącej psychoterapii. Zasada poufności obowiązuje nawet po śmierci pacjenta. Wyjątek stanowią specjalne okoliczności gdzie życie lub zdrowie pacjenta lub innej osoby.

 

  • Kierunek terapii i jej cele - na pierwszych spotkaniach, wykwalifikowany terapeuta ustala jaki jest cel naszej pracy. Ustala się program pracy, określa motywację oraz konsultuje diagnostycznie. Istnieje również możliwość współpracy z lekarzem psychiatrą jeżeli problem wymaga wsparcia farmakologicznego.

 

  • Relacja terapeuta–pacjent – to kluczowy element dobrej psychoterapii. To właśnie ta więź dająca zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie budowana z kolejnymi spotkaniami. Przynosi efekty pracy nad sobą i problemem z którym zwróciliśmy się o pomoc do terapeuty. Terapeuta jest osobą wspierająco, nie oceniającą, pokazuje możliwości jednak niczego nie narzuca.

 

  • Granice terapeutyczne to gwarancja bezpieczeństwa pacjenta i powodzenia terapii. O ile więź terapeutyczna powinna być silna dla dobra samej terapii. Tak należy pamiętać ze to nie jest więź rodzaju relacji koleżeńskiej lub przyjacielskiej. Terapeuta nie może uczestniczyć w życiu pacjenta w żadnej innej płaszczyźnie życia. Biznesowej, przyjacielskiej, a w sferze erotycznej jest to całkowicie zakazane. Relacja wiążąca terapeutę i pacjenta to tylko ta która łączy ich w terapii i wraz z zakończeniem jej ona ulega rozwiązaniu.

 

  • Skuteczność psychoterapii to wyznacznik tego czy trafiliśmy w dobre ręce, jednak należy zwrócić uwagę również na pracę własną w terapii. Nasze zaangażowanie oraz postępy jakie dzięki pracy z psychoterapeutą udało się osiągnąć. Terapia to często wiele trudnych chwil, to dzięki przetrwaniu ich i przepracowaniu problemów i trudności stajemy się silniejsi, osiągamy cele. A dobry terapeuta jest obok jak drogowskaz, może pokierować nas ale iść musimy sami.

 

W Ośrodku Terapii Cogito nasz zespół jest wykwalifikowany i doskonale przygotowany do pracy terapeutycznej. Wzajemnie się motywując i uzupełniając, tworzy wspaniały Team gdzie stara się rozwiązać problemy , pomagać i wspierać naszych pacjentów.

przeczytaj porady z kategorii

Terapia młodzieży