Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Psychiatra dziecięcy i młodzieżowy jest lekarzem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń myślenia, czucia i / lub zachowania dzieci, młodzieży i ich rodzin. W pracy z pacjentami psychiatra dziecięcy i młodzieżowy wykorzystuje wiedzę o czynnikach biologicznych, psychologicznych i społecznych w leczeniu. Początkowo przeprowadza się kompleksowe badanie diagnostyczne w celu oceny aktualnego problemu z uwzględnieniem jego elementów fizycznych, genetycznych, rozwojowych, emocjonalnych, poznawczych, edukacyjnych, rodzinnych, rówieśniczych i społecznych. Psychiatra dziecięcy i młodzieżowy dochodzi do diagnozy i sformułowania diagnostycznego, które przekazuje pacjentowi i rodzinie. Następnie psychiatra dziecięcy i młodzieżowy opracowuje plan leczenia, który uwzględnia wszystkie elementy i omawia te zalecenia z dzieckiem lub nastolatkiem i jego rodziną.

W naszym Ośrodku psychiatrzy współpracują z Terapeutami na zasadzie podejścia Zintegrowanego. Zintegrowane podejście obejmuje wspracie leczenia farmakologicznego psychoterapią indywidualną, grupową lub rodzinną, lub konsultacje z innymi lekarzami lub specjalistami ze szkół, sądów dla nieletnich, agencji społecznych lub innych organizacji społecznych. Ponadto psychiatra dziecięcy jest przygotowany działa jako rzecznik najlepszego interesu dzieci i młodzieży. Nasi Psychiatrzy zajmujący się dziećmi i młodzieżą udzielają porad w różnych placówkach (szkoły, sądy dla nieletnich, agencje socjalne, i uczelnie wyższe.

Kto powinien skorzystać z konsultacji psychiatrycznych?

Konsultacja psychiatryczna jest niezbędna przy bardzo szerokim spektrum trudności dziecka takich jak:

 

 • trudności z przywiązaniem

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) / autyzm

 • zaburzenia lękowe / lękowe

 • moczenie nocne / problemy z toaletą

 • problemy behawioralne

 • żałoba

 • znęcanie się, nękanie

 • depresja

 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia, nadmierne jedzenie i objadanie się)

 • problemy rodzinne

 • niska samo ocena

 • problemy z rówieśnikami i relacjami

 • fobie

 • odmowa przyjęcia do szkoły

 • zachowania samookaleczające lub samouszkadzajace

 • myśli samobójcze (myśli i uczucia)

 • trauma i uraz psychiczny

Czemu służy konsultacja i leczenie psychiatryczne?

Psychiatra dziecięcy to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zachowania i myślenia u dzieci, który wykorzystując swoją wiedzę na temat wielu czynników, w tym biologicznych i psychologicznych, opracowuje plan leczenia dziecka z trudnościami.  Ten plan może obejmować leki, które pomogą kontrolować lub zminimalizować pewne zachowania lub myśli.

Przebieg opieki psychiatrycznej krok po kroku.

Psychiatra na podstawie badania lekarskiego określa plan leczenia, który może obejmować zarówno dziecko, rodzinę lub taką część systemu,który ma wpływ na rozwój dziecka. Plan leczenia może obejmować lekarstwa lub terapię (z uwzględnieniem psychoterapii) w celu ograniczenia negatywnych zachowań i uczuć dziecka i jego rodziny. Psychiatra dziecięcy może również występować jako osoba wspierająca dla dziecka wraz z innymi lekarzami, pracownikami szkoły, agencjami lub innymi organizacjami.

 

Pierwsza konsultacja psychiatryczna -  Psychiatra przeprowadza wywiad zarówno z rodzicami, jak i dzieckiem, w celu zebrania informacji. Lekarz sprawdzi parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi i waga, w celu dokładnego przepisania niezbędnych leków. mawia również pochodzenie rodzinne i historię rodziny, aby lepiej zrozumieć dynamikę rodziny.

 

Opiekunie najczęściej pytani są o historię rodzinna a także historię medyczną lub psychiatryczną ale przede wszystkim o rozwój dziecka. Warto na pierwszą wizytę zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną , którą można podzielić się z lekarzem .

 

Psychiatra dziecięcy może poprosić dziecko o narysowanie zdjęcia jego rodziny, aby pomóc w dalszej ocenie umiejętności, niezależnie od zdolności dziecka do komunikowania się werbalnie. Lekarz zada również dziecku proste pytania dotyczące jego rodziny. Podczas opracowywania planu leczenia, jako lekarz może również wystawić skierowania na wizyty u innych lekarzy w celu dalszej oceny.

 

W trakcie lub po konsultacjach Lekarz zaplanuje przyszłe wizyty, a także przepisze wszelkie niezbędne leki, aby poradzić sobie z nieprawidłowymi zachowaniami, które mogą występować u dziecka. W przypadku dzieci i młodzieży przepisywanie leków wprowadza się w sytuacjach gdy inne sposoby nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Psychiatra
Absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tytuł specjalisty z psychiatrii zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym...
rozwiń
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Psychiatra
Surówka Absolwentka Uniwersytetu Medycznego- wydziału lekarskiego we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci...
rozwiń

Ile kosztuje konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Psychiatria