Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

Wychowanie dziecka przedszkolnego jest pracą dającą wiele satysfakcji, związaną jednak również z wieloma wyzwaniami. Przedszkole to miejsce łączące świat dziecka, rodziców i świat zewnętrzny, pełen nowych zasad i wymagań.

Coraz częściej podczas pracy w przedszkolu mamy do czynienia z dziećmi z zaburzeniami rozwoju czy z dziećmi, które wymagają indywidualnego podejścia. Na stałe zaisnitało również w naszym słowniku pojęcie dziecka wysoko wrażliwego, wymagającego większego wspracia i zrozumienia. Praca z takimi dziećmi wymaga poszerzenia wiedzy. Badania wskazują, iż ilość przedszkolaków z trudnościami dynamicznie rośnie, w związku czym podnoszenie własnych kompetencji jest niezbędne. Z tego względu Ośrodek Terapii COGITO wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli przedszkolnych oraz rodziców i dzieci oferuje szkolenia i warsztaty z zakresu rozumienia i pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

Szkolenia z zakresu pracy z dziećmi przedszkolnymi:

 • Dziecko z zaburzonym lub nieharmonijnym rozwojem mowy – warsztaty
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u przedszkolaków z zaburzeniami rozwoju? – warsztaty
 • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci w przedszkolu? – warsztaty
 • Jak pracować z przedszkolakami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? – warsztaty
 • Jak pracować z przedszkolakami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego? – warsztaty
 • Jak pracować z przedszkolakami z zaburzeniemi rozwoju relacji społecznych? – warsztaty
 • Jak rozpoznawać i jak reagować w zakresie uzależnień wśród przedszkolaków? - jedzenioholizm, uzależnienie od tabletu czy gier – warsztaty
 • Separacja i adaptacja u dzieci przedszkolnych – jak z nimi pracować? – warsztaty

Szkolenia z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolu:

 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu – szkolenie
 • Jak pracować z przedszkolakiem z autyzmem? – warsztaty

Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji przedszkolanek:

 • Sfera emocjonalna w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – szkolenie połączone z warsztatami
 • Zarządzanie emocjami i stresem w pracy przedszkolanki – szkolenie połączone z warsztatami
 • Co zrobić, aby chciało się chcieć? – metody przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu przedszkolanek – warsztaty
 • Asertywność oraz empatia w komunikacji z rodzicami – szkolenie połączone z warsztatami

Sposób prowadzenia szkoleń dla przedszkoli

Przed każdym szkoleniem prowadzone są wywiady i konsultacje z przedszkolankami oraz osobami zarządzającymi przedszkolem w zakresie ich oczekiwań i spodziewanych efektów. Na podstawie takich konsultacji zakres szkolenia jest indywidualnie dobierany do uczestników. Z tego względu szkolenia oraz warsztaty są indywidualnie dedykowane dla danego przedszkola – bo każde przedszkole jest inne, ma inne dzieci i boryka się z różnymi wyzwaniami.

W szkoleniach do minimum jest ograniczana wiedza teoretyczna, a nacisk jest położony na wskazanie praktycznych metod pracy z dziećmi przedszkolnymi. Szkolenia są podzielone na bloki tematyczne, gdzie każdy blok składa się ze wstępu teoretycznego, a następnie pracy w grupach lub pracy indywidualnej. Dzięki takiemu podejściu każdy dany uczestnik uzyskuje wiedzę pozwalającą na zastosowanie do konkretnych sytuacji mających miejscu w danym przedszkolu

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Szkolenia dla przedszkoli
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń

Ile kosztuje szkolenia dla przedszkoli?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja