Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z psychoterapii zaburzeń traumatycznych?

Zdarzenia traumatyczne mogą mieć charakter krótkotrwały i intensywny, w trakcie których zasoby osoby do radzenia sobie ze stresem nimi wywołanym znacznie przekracza możliwości jednostki (pożar, wypadek, śmierć kogoś bliskiego) lub też mogą mieć charakter długotrwały, o różnym stopniu nasilenia w różnym czasie (przemoc domowa, alkoholizm). Trauma może dotyczyć zjawiska szeregu przeszłych zaniedbań zarówno fizyczny ale także tych psychologicznych opiekuna wobec dziecka, mamy wówczas do czynienia z traumą relacyjną. Bez względu na rodzaj i charakter zdarzeń traumatycznych w życiu człowieka należy pamiętać, że każde z nich pozostawia po sobie ślady w postaci trudności w rdzeniu sobie z emocjami, relacjami, obniżonym poczuciem własnej wartości. Psychotraumatologia, psychoterapia to dziedziny nauki w których specjaliści swoją wiedzą na temat traumy i technikami terapii pomagają Pacjentom przezwyciężać jej skutki w obecnym życiu.

 

Psychoterapia zaburzeń traumatycznych jest zalecana dla osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń i mają trudności z radzeniem sobie z ich konsekwencjami. Zaburzenia traumatyczne obejmują między innymi zespół stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenie przystosowawcze. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć skorzystanie z psychoterapii:

 1. Osoby, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń: Obejmuje to ofiary przemocy fizycznej czy seksualnej, wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, wojen czy innych zdarzeń o silnym wpływie emocjonalnym.
 2. Osoby z objawami zespołu stresu pourazowego (PTSD): PTSD to zaburzenie, które może wystąpić po przeżyciu traumatycznego zdarzenia i obejmuje objawy takie jak nawracające i niechciane wspomnienia zdarzenia, koszmary senne, unikanie miejsc i osób związanych z traumą, nadmierna czujność oraz trudności z koncentracją.
 3. Osoby z trudnościami w funkcjonowaniu codziennym: Trauma może utrudniać codzienne funkcjonowanie, prowadząc do problemów w pracy, w relacjach z innymi ludźmi czy w realizacji codziennych obowiązków.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi związanymi z traumą: Stres wynikający z traumy może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, bóle głowy, problemy żołądkowe czy inne dolegliwości somatyczne.
 5. Osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenia w dzieciństwie: Przemoc, zaniedbanie czy nadużycia doświadczone w dzieciństwie mogą prowadzić do trudności emocjonalnych i problemów w dorosłym życiu.
 6. Osoby z zaburzeniami nastroju lub lękowymi: Trauma może prowadzić do rozwoju lub nasilenia zaburzeń nastroju i lękowych, takich jak depresja, zaburzenie dwubiegunowe czy zaburzenia lękowe.
 7. Bliscy osób, które doświadczyły traumy: Często trauma dotyka nie tylko osoby, które bezpośrednio przeżyły traumatyczne wydarzenie, ale również ich bliskich. Możliwe jest doświadczenie tzw. traumy wtórnej, która polega na odczuwaniu skutków traumy poprzez współodczuwanie z osobą, która ją przeżyła.

Psychoterapia jest skutecznym narzędziem w leczeniu zaburzeń traumatycznych i może pomóc w zrozumieniu, przetworzeniu i zaakceptowaniu traumatycznych doświadczeń, a także w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i odbudowie poczucia bezpieczeństwa.

 

Czemu służy psychoterapia traumy?

Celem terapii jest przede wszystkim „leczenie ran” zadanych przez wydarzenia traumatyczne. Pozwala ono odzyskać poczucie równowagi wewnętrznej, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Psychoterapia traumy to proces terapeutyczny skoncentrowany na leczeniu psychicznych i emocjonalnych skutków traumatycznych przeżyć. Trauma może być wynikiem jednorazowego wydarzenia, takiego jak wypadek samochodowy czy napad, lub może wynikać z dłuższego okresu stresu, takiego jak przemoc domowa, nadużycia w dzieciństwie czy doświadczenia wojenne. Niezależnie od źródła, skutki traumy mogą być długotrwałe i złożone, wpływając na każdy aspekt życia osoby dotkniętej traumą.

 

Głównym celem psychoterapii traumy jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu, przetworzeniu i przezwyciężeniu skutków traumy. Terapia może pomóc w:

 • Rozpoznawaniu i zrozumieniu objawów traumy: Wiele osób z traumą doświadcza lęku, depresji, napadów paniki, problemów ze snem i wielu innych objawów. Rozpoznanie tych objawów jako skutków traumy to pierwszy krok w drodze do zdrowienia.
 • Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami: Terapia może nauczyć pacjenta technik radzenia sobie, które pomogą w zarządzaniu lękiem, gniewem czy smutkiem.
 • Przetwarzanie traumatycznych wspomnień: Poprzez rozmowy z terapeutą, pacjent może przetworzyć i zrozumieć traumatyczne doświadczenia, co może przyczynić się do zmniejszenia ich negatywnego wpływu.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa: Trauma często burzy poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Terapia może pomóc w odbudowie tych uczuć.
 • Poprawa relacji interpersonalnych: Trauma może wpływać na zdolność do nawiązywania i podtrzymywania zdrowych relacji. Terapia może pomóc pacjentowi w odbudowie tych umiejętności.

Każda osoba doświadczająca traumy zasługuje na wsparcie i pomoc. Psychoterapia traumy oferuje narzędzia i zasoby, które mogą pomóc w odzyskaniu równowagi, zrozumieniu i akceptacji przeszłości oraz budowaniu lepszej przyszłości.

Przebieg psychoterapii traumy krok po kroku:

W procesie pomocy, leczenia osoby z doświadczeniem traumy istotne jest rozpoznanie głębokości szkód jakie ona wyrządziła oraz rozumienie mechanizmów radzenia sobie z nimi. W leczeniu zaburzeń postraumatycznych, każdy Pacjent wymaga indywidualnego wsparcia, najczęściej jednak w przebiegu leczenia można wyodrębnić etapy:

 

 1. Wizyty konsultacyjno - diagnostyczne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem trudności emocjonalnych, relacyjnych. W procesie diagnostycznym posługujemy się również standaryzowanymi i obiektywnymi narzędziami i testami w celu pogłębienia rozumienia objawów i przyczyn trudności Pacjentów.
 2. Omówienie wyniku wstępnej diagnozy, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego do Pacjenta i jego trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy. W przypadku zaburzeń nastroju często towarzyszących życiu po traumie konieczna jest konsultacja psychiatryczna.
 3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii, terapii grupowej. Proces leczenie zawsze dostosowywany jest indywidualnie do Pacjenta, zakłada rozumienie zarówno jego trudności jak i sytuacji systemowej w jakiej żyje.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Psychoterapia traumy u dorosłych
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Barnaba Danieluk
Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń

Ile kosztuje psychoterapia traumy u dorosłych?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?