Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z psychoterapii uzależnień?

Terapia uzależnień ma na celu pomóc Pacjentom/Klientom których życie zawładnął nałóg. Alkohol, narkotyki, hazard, seks, telefony czy leki to tylko niektóre z obszarów które w naszych czasach najmocniej uzależniają.

 

Psychoterapia uzależnień jest formą leczenia skierowaną do osób borykających się z uzależnieniem od substancji lub zachowań, które negatywnie wpływają na ich życie. Oto kilka grup osób, które mogą skorzystać z psychoterapii uzależnień:

 • Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych: W tym przypadku mowa o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, leków czy nikotyny. Jeśli regularnie używasz jakiejkolwiek substancji w celu radzenia sobie z trudnościami życiowymi, psychoterapia może być dla Ciebie pomocna.
 • Osoby uzależnione od zachowań: Uzależnienia behawioralne obejmują na przykład hazard, kompulsywne zakupy, nadmierne korzystanie z Internetu czy kompulsywne jedzenie. Jeśli Twoje zachowanie wpływa negatywnie na Twoje życie, psychoterapia może Ci pomóc.
 • Osoby z nawrotami uzależnienia: Jeśli masz za sobą próby rzucenia nałogu, ale doświadczałeś nawrotów, psychoterapia może pomóc Ci zrozumieć, co prowadzi do nawrotów i jak ich unikać.
 • Osoby z problemami psychicznymi towarzyszącymi uzależnieniu: Wielu ludzi z uzależnieniami boryka się również z problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy lęk. Psychoterapia może pomóc w leczeniu tych problemów i uzależnienia jednocześnie.
 • Bliscy osób uzależnionych: Uzależnienie to choroba, która wpływa na całą rodzinę. Jeśli ktoś, kogo kochasz, ma problem z uzależnieniem, psychoterapia może pomóc Ci zrozumieć, jak możesz mu pomóc i jak dbać o siebie.
 • Młodzież z problemami uzależnienia: Młodzież często eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi, co może prowadzić do uzależnienia. Psychoterapia może pomóc młodym ludziom zrozumieć konsekwencje ich wyborów i znaleźć zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnościami.
 • Osoby potrzebujące wsparcia w trakcie zdrowienia: Jeśli jesteś w procesie zdrowienia z uzależnienia, psychoterapia może pomóc Ci utrzymać trwałość w abstynencji i pracować nad problemami, które mogły przyczynić się do Twojego uzależnienia.

Warto zauważyć, że nie ma jednego "typu" osoby, która powinna skorzystać z psychoterapii uzależnień. Każdy, kto czuje, że jego życie jest negatywnie wpływane przez uzależnienie, może skorzystać z tej formy terapii. Ważne jest, aby szukać pomocy, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w walce z uzależnieniem.

 

Czemu służy psychoterapia uzależnień?

Leczenie uzależnień za główny cel stawia wyzwolenie Pacjenta od czynnika, który to go uzależnił. Po przebyciu terapii oczekiwane jest, że Pacjent zaprzestanie stosować daną substancję psychoaktywną lub praktykować dane zachowanie (lub że przynajmniej znacznie zmniejszy się ich częstość występowania), ale istotne są te inne cele terapii uzależnień takie jak zredukowanie szkodliwych skutków nałogu, powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, poprawa relacji ze sobą samym i innymi.

 

Psychoterapia uzależnień to proces terapeutyczny, który pomaga ludziom radzić sobie z uzależnieniem od substancji lub zachowań, takich jak alkohol, narkotyki, hazard czy kompulsywne jedzenie. Poniżej przedstawiamy kluczowe cele i korzyści wynikające z psychoterapii uzależnień.

 • Zrozumienie uzależnienia: Psychoterapia pomaga zrozumieć mechanizmy uzależnienia i fakt, że jest to choroba przewlekła, która wpływa zarówno na ciało, jak i umysł pacjenta.
 • Identyfikacja czynników ryzyka: Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do uzależnienia, takie jak genetyka, środowisko, stres czy traumy z przeszłości.
 • Nauka zdrowych strategii radzenia sobie: Psychoterapia pomaga pacjentom zastąpić destrukcyjne zachowania zdrowymi strategiami radzenia sobie, takimi jak medytacja, ćwiczenia fizyczne czy rozwijanie zainteresowań.
 • Praca nad współistniejącymi problemami: Wiele osób uzależnionych zmaga się również z problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy lęk. Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć i leczyć te współistniejące problemy.
 • Wspieranie abstynencji: Głównym celem psychoterapii uzależnień jest pomoc pacjentowi w utrzymaniu abstynencji od substancji czy zachowań uzależniających.
 • Poprawa jakości życia: Psychoterapia pomaga pacjentom poprawić jakość życia poprzez naukę zdrowych strategii radzenia sobie i pracę nad poprawą relacji z innymi.
 • Wsparcie dla rodziny: Uzależnienie wpływa na całą rodzinę. Psychoterapia może pomóc członkom rodziny pacjenta zrozumieć uzależnienie i nauczyć się, jak mogą pomagać bliskiemu w trudnych chwilach.
 • Pomoc w nawrotach: Nawroty są częstą częścią procesu zdrowienia. Terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć, co prowadzi do nawrotów i jak można im zapobiegać w przyszłości.
 • Przywracanie poczucia kontroli: Uzależnienie może sprawić, że człowiek czuje się bezsilny. Psychoterapia może pomóc pacjentowi odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem.

Psychoterapia uzależnień to skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Współpraca z terapeutą może pomóc pacjentom zrozumieć swoje uzależnienie, nauczyć się zdrowych strategii radzenia sobie i pracować nad poprawą jakości życia.

Przebieg psychoterapii uzależnień krok po kroku.

Terapia uzależnień opiera się na różnorakich oddziaływań psychoterapeutycznych. W niektórych przypadkach Pacjentom wdrażane jest leczenie farmakologiczne (ściśle współpracujemy z psychiatrami), jednakże w leczeniu uzależnień zasadniczo odgrywa ono pomocniczą rolę i wykorzystuje się je np. wtedy, kiedy u pacjenta stwierdzone zostaną np. zaburzenia nastroju. Liczne oddziaływania medyczne mogą być również wdrażane pacjentom w początkowym okresie terapii uzależnień.

Pomoc rozpoczyna się zawsze od wizyt konsultacyjnych.

 

 1. Wizyty konsultacyjne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem trudności natury emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej. Szczegółowe badanie dotyczące stopnia uzależnienia.
 2. Omówienie wyniku konsultacji, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego do Pacjenta i jego trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy.
 3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii, terapii grupowej. Bardzo istotna jest w procesie leczenia uzależnień psychoedukacja oraz pomoc systemowa Pacjentowi i jego środowisku.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Psychoterapia uzależnień u dorosłych
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Barnaba Danieluk
Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń

Ile kosztuje psychoterapia uzależnień u dorosłych?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?