Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z terapii zaburzeń traumatycznych?

Zdarzenia traumatyczne mogą mieć charakter krótkotrwały i intensywny, w trakcie których zasoby osoby do radzenia sobie ze stresem nimi wywołanym znacznie przekracza możliwości jednostki (pożar, wypadek, śmierć kogoś bliskiego) lub też mogą mieć charakter długotrwały, o różnym stopniu nasilenia w różnym czasie (przemoc domowa, alkoholizm). Trauma może dotyczyć zjawiska szeregu przeszłych zaniedbań zarówno fizyczny ale także tych psychologicznych opiekuna wobec dziecka, mamy wówczas do czynienia z traumą relacyjną. Bez względu na rodzaj i charakter zdarzeń traumatycznych w życiu człowieka należy pamiętać, że każde z nich pozostawia po sobie ślady w postaci trudności w rdzeniu sobie z emocjami, relacjami, obniżonym poczuciem własnej wartości. Psychotraumatologia, psychoterapia to dziedziny nauki w których specjaliści swoją wiedzą na temat traumy i technikami terapii pomagają Pacjentom przezwyciężać jej skutki w obecnym życiu.

Czemu służy terapia traumy?

Celem terapii jest przede wszystkim „leczenie ran” zadanych przez wydarzenia traumatyczne. Pozwala ono odzyskać poczucie równowagi wewnętrznej, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Przebieg terapii traumy krok po kroku:

W procesie pomocy, leczenia osoby z doświadczeniem traumy istotne jest rozpoznanie głębokości szkód jakie ona wyrządziła oraz rozumienie mechanizmów radzenia sobie z nimi. W leczeniu zaburzeń postraumatycznych, każdy Pacjent wymaga indywidualnego wsparcia, najczęściej jednak w przebiegu leczenia można wyodrębnić etapy:

 

  1. Wizyty konsultacyjno - diagnostyczne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem trudności emocjonalnych, relacyjnych. W procesie diagnostycznym posługujemy się również standaryzowanymi i obiektywnymi narzędziami i testami w celu pogłębienia rozumienia objawów i przyczyn trudności Pacjentów.
  2. Omówienie wyniku wstępnej diagnozy, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego do Pacjenta i jego trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy. W przypadku zaburzeń nastroju często towarzyszących życiu po traumie konieczna jest konsultacja psychiatryczna.
  3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii, terapii grupowej. Proces leczenie zawsze dostosowywany jest indywidualnie do Pacjenta, zakłada rozumienie zarówno jego trudności jak i sytuacji systemowej w jakiej żyje.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie terapie traumy u dorosłych
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Dr Barnaba Danieluk
Dr Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Terapeuta
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoanalitycznej. Kształcenie odebrała w Klinice Psychiatrii Tavistock Clinic- studia podyplomowe, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia magisterskie pedagogiczne oraz psychologiczne.
rozwiń
Małgorzata Czech
Małgorzata Czech
Psychoterapeuta
Ukończyła psychologię na UMSC w Lublinie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii relacyjnej zdobywała w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.
rozwiń

Ile kosztuje terapia traumy u dorosłych?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Terapia dorosłych