Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z psychoterapii zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu najczęściej występują pod postacią autyzmu dziecięcego lub zespołu Aspergera. Diagnoza tego typu zaburzeń jest zawsze dużym obciążeniem zarówno dla samego dziecka czy nastolatka jak również również dla całego systemu rodzinnego. Na terapię związaną z autyzmem zapraszamy więc nie tylko członka rodziny, który otrzymał diagnozę ale także osoby bliskie, które przeżywają wiele emocji związanych z pojawieniem się autyzmu w rodzinie. Pacjent otoczony zostaje wsparciem adekwatnych do potrzeb oraz pracą ukierunkowaną na eliminowanie deficytów rozwojowych wynikających z autyzmu natomiast rodzina wyposażona zostaje w wiedzę o zaburzeniach ze spektrum autyzmu u swojego dziecka i sposoby radzenia sobie z trudnościami i emocjami.

Czemu służy psychoterapia zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży?

Terapia oraz psychoterapia, czyli wieloaspektowa praca z osobą zdiagnozowaną w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz systemowi rodzinnemu, w którym się znajduje służy poprawie funkcjonowania tej osy jak również całego systemu. Ma głownie na celu przywrócenie równowagi tak aby Pacjent z autyzmem mógł optymalnie wykorzystywać swoje możliwości oraz w atmosferze akceptacji i miłosci realizować cele rozwojowe.

Przebieg terapii i psychoterapii zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży:

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego najczęściej rozpoczyna się od niepokoju rodziców, którzy zauważają specyficzne zachowania dziecka. Niejednokrotnie szukając więc w internecie i natrafiają na opis zaburzeń ze spektrum autyzmu. Trafiają na konsultację do Specjalisty, którym najczęściej jest psycholog i na podstawie rozmowy, obserwacji i badania dziecka określa się poziom nasilenia trudności. W przypadku podejrzenia, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą stanowić przyczynę trudności dziecka kierowane jest ono na diagnozę kompleksową. Dobra, wielospecjalistyczna, rzetelna i dokładna diagnoza jest zawsze podstawą rozpoczęcia procesu terapeutycznego.

W przypadku dzieci które trafiają do Ośrodka Cogito celem terapii i posiadają już diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, przebieg pracy rozpoczyna się zawsze od wizyty konstytucyjno - diagnostycznej - w trakcie której dokonywana jest ocena poziomu rozwoju poszczególnych sfer dziecka, rozmowie na temat jego trudności, mocnych stron oraz niepokoi zgłaszanych przez rodziców. Na podstawie diagnozy, obserwacji i wywiadu proponowany jest plan terapii/psychoterapii dziecka, wspólnie z dzieckiem i rodziną ustalany jest cel terapii, ustalenie kontaktu terapeutycznego i rozpoczęcie terapii. W terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niejednokrotnie terapia „wychodzi” z gabinetu, dla dobra dziecka Specjalista kontaktuje się ze szkoła, nauczycielami czy rodziną dziecka.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Psychoterapia autyzmu u dzieci
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń
Aneta Wierzbicka-Prusaczyk
Aneta Wierzbicka-Prusaczyk
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia (2012r.). Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła dwuletnią szkołę trenerów ROZVIJAK w
rozwiń
Magdalena Lech
Magdalena Lech
Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po ukończeniu studiów intensywnie pogłębiała swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
rozwiń
Agnieszka Domarska
Agnieszka Domarska
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz doradztwa zawodowego. Jest certyfikowaną terapeutką integracji
rozwiń
Anna Skiba
Anna Skiba
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.Aktualnie jest w trakcie
rozwiń

Ile kosztuje psychoterapia autyzmu u dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?