Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z psychoterapii zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu najczęściej występują pod postacią autyzmu dziecięcego lub zespołu Aspergera. Diagnoza tego typu zaburzeń jest zawsze dużym obciążeniem zarówno dla samego dziecka czy nastolatka jak również również dla całego systemu rodzinnego. Na terapię związaną z autyzmem zapraszamy więc nie tylko członka rodziny, który otrzymał diagnozę ale także osoby bliskie, które przeżywają wiele emocji związanych z pojawieniem się autyzmu w rodzinie. Pacjent otoczony zostaje wsparciem adekwatnych do potrzeb oraz pracą ukierunkowaną na eliminowanie deficytów rozwojowych wynikających z autyzmu natomiast rodzina wyposażona zostaje w wiedzę o zaburzeniach ze spektrum autyzmu u swojego dziecka i sposoby radzenia sobie z trudnościami i emocjami.

Czemu służy psychoterapia zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży?

Terapia oraz psychoterapia, czyli wieloaspektowa praca z osobą zdiagnozowaną w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz systemowi rodzinnemu, w którym się znajduje służy poprawie funkcjonowania tej osy jak również całego systemu. Ma głownie na celu przywrócenie równowagi tak aby Pacjent z autyzmem mógł optymalnie wykorzystywać swoje możliwości oraz w atmosferze akceptacji i miłosci realizować cele rozwojowe.

Przebieg terapii i psychoterapii zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci i młodzieży:

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego najczęściej rozpoczyna się od niepokoju rodziców, którzy zauważają specyficzne zachowania dziecka. Niejednokrotnie szukając więc w internecie i natrafiają na opis zaburzeń ze spektrum autyzmu. Trafiają na konsultację do Specjalisty, którym najczęściej jest psycholog i na podstawie rozmowy, obserwacji i badania dziecka określa się poziom nasilenia trudności. W przypadku podejrzenia, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą stanowić przyczynę trudności dziecka kierowane jest ono na diagnozę kompleksową. Dobra, wielospecjalistyczna, rzetelna i dokładna diagnoza jest zawsze podstawą rozpoczęcia procesu terapeutycznego.

W przypadku dzieci które trafiają do Ośrodka Cogito celem terapii i posiadają już diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, przebieg pracy rozpoczyna się zawsze od wizyty konstytucyjno - diagnostycznej - w trakcie której dokonywana jest ocena poziomu rozwoju poszczególnych sfer dziecka, rozmowie na temat jego trudności, mocnych stron oraz niepokoi zgłaszanych przez rodziców. Na podstawie diagnozy, obserwacji i wywiadu proponowany jest plan terapii/psychoterapii dziecka, wspólnie z dzieckiem i rodziną ustalany jest cel terapii, ustalenie kontaktu terapeutycznego i rozpoczęcie terapii. W terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niejednokrotnie terapia „wychodzi” z gabinetu, dla dobra dziecka Specjalista kontaktuje się ze szkoła, nauczycielami czy rodziną dziecka.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Psychoterapia autyzmu u dzieci
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Magdalena Grot-Mrozicka
Magdalena Grot-Mrozicka
terapeuta metody Tomatisa, Neurologopeda
Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito. Certyfikowany terapeuta przeprowadzający testy diagnostyczne dzieci i młodzieży- test ADOS-2.  Koordynator przeprowadzanych diagnoz autyzmu, współpracująca z psychologami...
rozwiń
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Psychiatra
Absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tytuł specjalisty z psychiatrii zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym...
rozwiń
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Psychiatra
Surówka Absolwentka Uniwersytetu Medycznego- wydziału lekarskiego we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń

Ile kosztuje psychoterapia autyzmu u dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?