Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TUS dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mających trudności w relacjach z rówieśnikami, nadmiernie podporządkowujących się innym lub też nadmiernie kontrolujących. TUS to także terapia dla dzieci z problemami w regulacji emocji, z radzeniem sobie ze stresem oraz tych u których występują deficyty w rozwoju umiejętności społecznych.

Czemu służy udział w treningu umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci ma na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi a także kształtowania szeroko pojętych umiejętności społecznych. Spotkania w ramach TUS są okazją do dostarczenia dzieciom informacji o nowych korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. TUS ma na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych.

Przebieg TUS dla dzieci krok po kroku:

Zgłaszając dziecko na trening umiejętości społecznych warto wiedzieć, że pierwszym etapem naboru dla grupy jest indywidualne spotkanie konsultacyjno - diagnostyczne ze Specjalista. W jego trakcie dokonuje on oceny poziomu funkcjonowanie dziecka w zakresie wskaźników wymaganych i niezbędnych w doborze grup, takich jak: poziom radzenia sobie z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, poziom radzenia sobie ze stresem i frustracją, poziom rozwoju intelektualnego. Wskaźniki te są niezwykle istotne aby dzieci należące do grupy terapeutycznej mogły z niej maksymalnie skorzystać. TUS odbywa się w cyklach (najczęściej po 12 spotkań ) z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Trening TUS odbywa się w Rzeszowie, zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych odbywają się w niewielkich grupach liczących od 4 do 8 osób.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Trening umiejętności społecznych dla dzieci
Natalia Homa-Halendy
Natalia Homa-Halendy
Psychoterapeuta
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na specjalizacji psychoterapii i psychoprofilaktyki. Obecnie w trakcie 2-roku czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo - behawioralnej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
rozwiń
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Terapeuta
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoanalitycznej. Kształcenie odebrała w Klinice Psychiatrii Tavistock Clinic- studia podyplomowe, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia magisterskie pedagogiczne oraz psychologiczne.
rozwiń
Małgorzata Czech
Małgorzata Czech
Psychoterapeuta
Ukończyła psychologię na UMSC w Lublinie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii relacyjnej zdobywała w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.
rozwiń
Agnieszka Smołucha
Agnieszka Smołucha
Psychoterapeuta, Trener
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej pracując z dziećmi i z młodzieżą w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego. Współprowadząca grupę warsztatową dla rodziców mającą na celu...
rozwiń

Ile kosztuje trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?