Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TUS dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mających trudności w relacjach z rówieśnikami, nadmiernie podporządkowujących się innym lub też nadmiernie kontrolujących. TUS to także terapia dla dzieci z problemami w regulacji emocji, z radzeniem sobie ze stresem oraz tych u których występują deficyty w rozwoju umiejętności społecznych.

Czemu służy udział w treningu umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci ma na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi a także kształtowania szeroko pojętych umiejętności społecznych. Spotkania w ramach TUS są okazją do dostarczenia dzieciom informacji o nowych korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. TUS ma na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych.

Przebieg TUS dla dzieci krok po kroku:

Zgłaszając dziecko na trening umiejętości społecznych warto wiedzieć, że pierwszym etapem naboru dla grupy jest indywidualne spotkanie konsultacyjno - diagnostyczne ze Specjalista. W jego trakcie dokonuje on oceny poziomu funkcjonowanie dziecka w zakresie wskaźników wymaganych i niezbędnych w doborze grup, takich jak: poziom radzenia sobie z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, poziom radzenia sobie ze stresem i frustracją, poziom rozwoju intelektualnego. Wskaźniki te są niezwykle istotne aby dzieci należące do grupy terapeutycznej mogły z niej maksymalnie skorzystać. TUS odbywa się w cyklach (najczęściej po 12 spotkań ) z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Trening TUS odbywa się w Rzeszowie, zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych odbywają się w niewielkich grupach liczących od 4 do 8 osób.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Trening umiejętności społecznych dla dzieci
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń
Aneta Wierzbicka-Prusaczyk
Aneta Wierzbicka-Prusaczyk
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia (2012r.). Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła dwuletnią szkołę trenerów ROZVIJAK w
rozwiń
Anna Skiba
Anna Skiba
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, a także pracując w poradnii psychologiczno-pedagogicznej.Aktualnie jest w trakcie
rozwiń
Bartosz Trzeciak
Bartosz Trzeciak
Absolwent Psychologii ze specjalizacją Psychologia dzieci, młodzieży i rodziny na Collegium Humanum oraz Psychologii w Zarządzaniu na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Pracuje również jako psycholog w trzech szkołach
rozwiń

Ile kosztuje trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?