Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TUS dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mających trudności w relacjach z rówieśnikami, nadmiernie podporządkowujących się innym lub też nadmiernie kontrolujących. TUS to także terapia dla dzieci z problemami w regulacji emocji, z radzeniem sobie ze stresem oraz tych u których występują deficyty w rozwoju umiejętności społecznych.

Czemu służy udział w treningu umiejętności społecznych dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci ma na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi a także kształtowania szeroko pojętych umiejętności społecznych. Spotkania w ramach TUS są okazją do dostarczenia dzieciom informacji o nowych korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. TUS ma na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych.

Przebieg TUS dla dzieci krok po kroku:

Zgłaszając dziecko na trening umiejętości społecznych warto wiedzieć, że pierwszym etapem naboru dla grupy jest indywidualne spotkanie konsultacyjno - diagnostyczne ze Specjalista. W jego trakcie dokonuje on oceny poziomu funkcjonowanie dziecka w zakresie wskaźników wymaganych i niezbędnych w doborze grup, takich jak: poziom radzenia sobie z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, poziom radzenia sobie ze stresem i frustracją, poziom rozwoju intelektualnego. Wskaźniki te są niezwykle istotne aby dzieci należące do grupy terapeutycznej mogły z niej maksymalnie skorzystać. TUS odbywa się w cyklach (najczęściej po 12 spotkań ) z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Trening TUS odbywa się w Rzeszowie, zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych odbywają się w niewielkich grupach liczących od 4 do 8 osób.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Trening umiejętności społecznych dla dzieci
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń

Ile kosztuje trening umiejętności społecznych dla dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?