Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TUS dla młodzieży?

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży skierowany jest do osób, u których występują trudności w relacjach z innymi ludźmi, gdzie zaobserwować można albo zbyt mocne podporządkowywanie się innym albo z drugiej strony zbyt mocne kontrolowanie innych. TUS jest dedykowany również dla młodzieży i nastolatków gdzie występuje problem z radzeniem sobie z emocjami, ze stresem. 

z rówieśnikami, nadmiernie podporządkowujących się innym lub też nadmiernie kontrolujących. Z treningu umiejętności społecznych skorzystać powinny osoby, które nie odnajdują sie w sytuacja społecznych, a relacje z innymi osobami są dla nich trudne

Czemu służą warsztaty TUS?

Trening umiejętności społecznych  dla młodzieży maj a celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi a także kształtowania szeroko pojętych umiejętności społecznych. Spotkania te są okazją do dostarczenia dzieciom informacji o nowych korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Mają na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych.

Przebieg grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci krok po kroku:

Zgłaszając nastolatka na trening umiejętności społecznych  warto wiedzieć, że pierwszym etapem naboru dla grupy jest indywidualne spotkanie konsultacyjno - diagnostyczne ze Specjalista. W jego trakcie dokonuje on oceny poziomu funkcjonowanie dziecka w zakresie wskaźników wymaganych i niezbędnych w doborze grup, takich jak: poziom radzenia sobie z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, poziom radzenia sobie ze stresem i frustracją, poziom rozwoju intelektualnego. Wskaźniki te są niezwykle istotne aby dzieci należące do grupy terapeutycznej mogły z niej maksymalnie skorzystać. TUS odbywa się w cyklach (po 12 spotkań lub więcej) z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Ośrodek Terapii COGITO prowadzi TUS-y w Rzeszowie w sali warsztatowej. Grupa terapeutyczna w ramach trening umiejętości społecznych liczby od 4 do 8 osób. 

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie TUS - Trening umiejętności społecznych dla młodzieży
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Monika Reizer-Dołęga
Monika Reizer-Dołęga
Psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), ścieżki psychologia sądowa, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Ukończyła 4 letni kurs Psychoterapii Systemowej w Krakowie (20219), oraz Studium Psychoterapii Dziecka i...
rozwiń

Ile kosztuje tus - trening umiejętności społecznych dla młodzieży?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?