Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TUS dla młodzieży?

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży skierowany jest do osób, u których występują trudności w relacjach z innymi ludźmi, gdzie zaobserwować można albo zbyt mocne podporządkowywanie się innym albo z drugiej strony zbyt mocne kontrolowanie innych. TUS jest dedykowany również dla młodzieży i nastolatków gdzie występuje problem z radzeniem sobie z emocjami, ze stresem, z rówieśnikami, nadmiernie podporządkowujących się innym lub też nadmiernie kontrolujących. Z treningu umiejętności społecznych skorzystać powinny osoby, które nie odnajdują sie w sytuacja społecznych, a relacje z innymi osobami są dla nich trudne

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to metoda skierowana do młodzieży, która ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych. Te warsztaty są przydatne dla szerokiej grupy osób, ale w szczególności mogą przynieść korzyści osobom z poniższymi problemami:

1. Trudności w komunikacji

Młodzież, która ma problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną, może skorzystać z warsztatów TUS. Uczestnicy uczą się, jak efektywnie wyrażać swoje myśli i uczucia oraz jak aktywnie słuchać innych. Dzięki temu mogą nawiązywać lepsze relacje i rozumieć innych ludzi.

2. Niska pewność siebie

Dla młodzieży z niskim poczuciem własnej wartości warsztaty TUS mogą być bardzo korzystne. Uczestnicy uczą się, jak być bardziej asertywnymi, wyrażać swoje potrzeby i granice oraz radzić sobie z presją rówieśniczą. Dzięki temu mogą zwiększyć swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości.

3. Problemy w relacjach z rówieśnikami

Młodzież, która ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, może skorzystać z warsztatów TUS. Uczestnicy uczą się umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia, szacunek i współpraca. Dzięki temu mogą budować zdrowe relacje z innymi ludźmi.

4. Trudności w radzeniu sobie ze stresem

Dla młodzieży, która ma problemy z radzeniem sobie ze stresem, warsztaty TUS mogą być bardzo pomocne. Uczestnicy uczą się technik relaksacyjnych, zarządzania czasem i organizacji pracy. Dzięki temu mogą lepiej radzić sobie ze stresem i zmniejszać jego negatywny wpływ na ich życie.

5. Problemy z zachowaniem

Młodzież, która ma trudności z zachowaniem, takie jak agresja, przemoc czy inne formy zachowań antyspołecznych, może skorzystać z warsztatów TUS. Uczestnicy uczą się, jak kontrolować swoje emocje, radzić sobie z gniewem i frustracją oraz zachowywać się w sposób bardziej odpowiedni społecznie.

6. Przygotowanie do dorosłości

Dla młodzieży, która ma trudności z adaptacją do dorosłości, warsztaty TUS mogą być bardzo korzystne. Uczestnicy uczą się umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłego życia, takimi jak podejmowanie decyzji, radzenie sobie z trudnościami i budowanie zdrowych relacji.

Czemu służą warsztaty TUS?

Trening umiejętności społecznych  dla młodzieży maj a celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi a także kształtowania szeroko pojętych umiejętności społecznych. Spotkania te są okazją do dostarczenia dzieciom informacji o nowych korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Mają na celu doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych.

 

Korzyści z uczestnictwa w TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

1. Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Jednym z głównych celów warsztatów TUS jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych młodzieży. To obejmuje umiejętność słuchania, wyrażania swoich myśli i uczuć, a także efektywne rozwiązywanie konfliktów. Dzięki temu młodzież jest bardziej kompetentna w komunikacji z innymi i może z powodzeniem nawiązywać relacje społeczne.

2. Wzmacnianie pewności siebie

Warsztaty TUS skupiają się również na budowaniu pewności siebie. Uczestnicy uczą się, jak być bardziej asertywnymi, wyrażać swoje potrzeby i granice oraz stawiać czoła trudnościom z większą pewnością siebie. To ważne narzędzie w radzeniu sobie z presją rówieśniczą, stawianiu czoła wyzwaniom i budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości.

3. Poprawa umiejętności interpersonalnych

Warsztaty TUS mają na celu poprawę umiejętności interpersonalnych młodzieży. Uczestnicy uczą się, jak nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Obejmuje to umiejętności takie jak empatia, szacunek dla innych i współpraca.

4. Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem

Młodzież często boryka się ze stresem związanym z nauką, relacjami społecznymi i innymi wyzwaniami. Warsztaty TUS pomagają uczestnikom rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem, takie jak techniki relaksacyjne, zarządzanie czasem i organizacja pracy.

5. Przygotowanie do dorosłości

Warsztaty TUS przygotowują młodzież do dorosłości, pomagając im rozwijać umiejętności niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą dorosłe życie. Uczestnicy uczą się, jak podejmować odpowiedzialne decyzje, radzić sobie z trudnościami i budować zdrowe relacje.

 

Przebieg grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci krok po kroku:

Zgłaszając nastolatka na trening umiejętności społecznych  warto wiedzieć, że pierwszym etapem naboru dla grupy jest indywidualne spotkanie konsultacyjno - diagnostyczne ze Specjalista. W jego trakcie dokonuje on oceny poziomu funkcjonowanie dziecka w zakresie wskaźników wymaganych i niezbędnych w doborze grup, takich jak: poziom radzenia sobie z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, poziom radzenia sobie ze stresem i frustracją, poziom rozwoju intelektualnego. Wskaźniki te są niezwykle istotne aby dzieci należące do grupy terapeutycznej mogły z niej maksymalnie skorzystać. TUS odbywa się w cyklach (po 12 spotkań lub więcej) z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Ośrodek Terapii COGITO prowadzi TUS-y w Rzeszowie w sali warsztatowej. Grupa terapeutyczna w ramach trening umiejętości społecznych liczby od 4 do 8 osób. 

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie TUS - Trening umiejętności społecznych dla młodzieży
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń

Ile kosztuje tus - trening umiejętności społecznych dla młodzieży?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?