Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z TZA dla młodzieży?

TZA jest skierowane do osób, u których stwierdzono deficyty w zakresie rozpoznawania, przeżywania i wyrażania złości, jak również deficyty umiejętności społecznych. Do grupy mogą być kwalifikowane osoby zgłaszające się na zasadzie dobrowolności. Natomiast program głównie skierowany jest do nastolatków oraz młodzieży:

–z deficytami w zakresie rozpoznawania, przeżywania i wyrażania złości,
–jak również deficytami umiejętności społecznych, u których zaobserwowano zachowania agresywne względem innych osób lub prezentowali zachowania autoagresywne,
–doświadczających trudności w relacjach społecznych oraz radzeniu sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych,
–mają trudności z poprawnym odczytywaniem norm i zasad społecznych,

Czemu służą warsztaty TZA?

 

TZA jest programem krótkiej, lecz intensywnej interwencji. Celem zajęć jest wyposażenie nastolatków w kompetencje, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Przedstawione w ramach warsztatów metody radzenia sobie z agresją służyć będą lepszemu identyfikowaniu uczucia złości oraz progresywnemu jej wyrażaniu. Uczestnik pozna i przećwiczy szereg umiejętności, które okażą się przydatne w sytuacji utraty kontroli i pojawienia się zachowań agresywnych. 

Przebieg grupowych zajęć TZA dla młodzieży krok po kroku:

Program TZA ma ściśle określony wymiar. Jego charakter jest ustruktalizowany, a odpowiednie zachowanie wszystkich elementów, pozwala uzyskać satysfakcjonujące efekty. Treningi realizowane są w ramach trzech modułów:

  1. Trening Umiejętności Społecznych gdzie uczestnik będzie miał okazję poznawać i doskonalić wybrane umiejętności społeczne, niezbędne do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Wzmacniane będą mocne strony uczestnika, a także poszerzana świadomość własnych stanów emocjonalnych.
  2. Kroki kontroli złości gdzie uczestnik będzie uczył się rozpoznawać i kontrolować złość.
  • Krok pierwszy: koncentracja na tym co wywołało złość
  • Krok drugi: jakie myśli pojawiły się w głowie w czasie danej
  • Krok trzeci: co dzieje się z ciałem podczas złości
  • Krok czwarty: w jaki sposób mogę obniżyć napięcie w ciele
  • Krok piąty: poszukiwanie uspokajających myśli, o rozwiązaniu danej sytuacji
  • Krok szósty: zastanowienie się nad tym co może się wydarzyć gdy zachowam się agresywnie – konsekwencje agresji
  • Krok siódmy: dokonanie autoanalizy tego co zrobiłam/zrobiłem dobrze, a co ewentualnie mogę poprawić w przyszłości

3. Trening wnioskowania moralnego gdzie uczestnik będzie ćwiczył rozwiązywanie różnego rodzaju dylematy moralne. Etap ten ma na celu podwyższanie poziomu uczciwości i sprawiedliwości oraz liczenia się z potrzebami i prawami innych. Rozwijana będzie teoria umysłu i procesy mentalizacji.

Ile kosztuje tza - trening zastępowania agresji?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?