Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z psychoterapii traumy?

Zdarzenia traumatyczne mogą mieć charakter krótkotrwały i intensywny, w trakcie których zasoby osoby do radzenia sobie ze stresem nimi wywołanym znacznie przekracza możliwości jednostki (pożar, wypadek, śmierć kogoś bliskiego) lub też mogą mieć charakter długotrwały, o różnym stopniu nasilenia w różnym czasie (przemoc domowa, alkoholizm). Trauma dotyczy zjawiska szeregu zaniedbań zarówno fizyczny ale także tych psychologicznych opiekuna wobec dziecka. Bez względu na rodzaj i charakter zdarzeń traumatycznych w życiu człowieka należy pamiętać, że każde z nich pozostawia po sobie ślady w postaci trudności w rdzeniu sobie z emocjami, relacjami, obniżonym poczuciem własnej wartości. Psychotraumatologia, psychoterapia to dziedziny nauki w których specjaliści swoją wiedzą na temat traumy i technikami terapii pomagają Pacjentom przezwyciężać jej skutki w obecnym życiu.

 

Czemu służy terapia traumy?

Celem terapii jest przede wszystkim „leczenie ran” zadanych przez wydarzenia traumatyczne. Pozwala ono odzyskać poczucie równowagi wewnętrznej, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Przebieg psychoterapii traumy krok po kroku:

W procesie pomocy, leczenia osoby z doświadczeniem traumy istotne jest rozpoznanie głębokości szkód jakie ona wyrządziła oraz rozumienie mechanizmów radzenia sobie z nimi. W leczeniu zaburzeń postraumatycznych, każdy Pacjent wymaga indywidualnego wsparcia, najczęściej jednak w przebiegu leczenia można wyodrębnić etapy.

 

  1. Wizyty konsultacyjno - diagnostyczne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem trudności emocjonalnych, relacyjnych. W procesie diagnostycznym posługujemy się również standaryzowanymi i obiektywnymi narzędziami i testami w celu pogłębienia rozumienia objawów i przyczyn trudności Pacjentów.
  2. Omówienie wyniku wstępnej diagnozy, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego do Pacjenta i jego trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy. W przypadku zaburzeń nastroju często towarzyszących życiu po traumie konieczna jest konsultacja psychiatryczna.
  3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii, terapii grupowej. Proces leczenie zawsze dostosowywany jest indywidualnie do Pacjenta, zakłada rozumienie zarówno jego trudności jak i sytuacji systemowej w jakiej żyje.

Ile kosztuje psychoterapia traumy?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?