Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z terapii uzależnień?

Terapia uzależnień ma na celu pomóc Pacjentom/Klientom których życie zawładnął nałóg. Alkohol, narkotyki, hazard, seks, telefony czy leki to tylko niektóre z obszarów, które w naszych czasach najmocniej uzależniają.

Czemu służy psychoterapia uzależnień?

Leczenie uzależnień za główny cel stawia wyzwolenie Pacjenta od czynnika, który to go uzależnił. Po przebyciu terapii oczekiwane jest, że Pacjent zaprzestanie stosować daną substancję psychoaktywną lub praktykować dane zachowanie (lub że przynajmniej znacznie zmniejszy się ich częstość występowania), ale istotne są te inne cele terapii uzależnień takie jak zredukowanie szkodliwych skutków nałogu, powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, poprawa relacji ze sobą samym i innymi.

Przebieg psychoterapii uzależnień krok po kroku:

Terapia zaburzeń nastroju opiera się na połączonych oddziaływaniach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. W niektórych przypadkach Pacjentom wdrażane jest leczenie farmakologiczne, jeżeli wymaga tego poziom nasilenia zaburzeń nastroju. Bardzo istotną częścią pomocy osobie z zaburzeniami nastroju jest psychoterapia. Pomoc rozpoczyna się zawsze od wizyt konsultacyjnych, mających na celu określenie poziomu trudności Pacjenta i dobranie wspólnie odpowiednich oddziaływań.

 

  1. Wizyty konsultacyjne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia z uwzględnieniem trudności natury emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej. Szczegółowe badanie dotyczące stopnia uzależnienia.
  2. Omówienie wyniku konsultacji, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego do Pacjenta i jego trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy.
  3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii czy też terapii grupowej. Bardzo istotna jest w procesie leczenia psychoedukacja oraz pomoc systemowa Pacjentowi i jego środowisku.

Ile kosztuje psychoterapia uzależnień?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?