Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z badania określającego poziom intelektualny dzieci lub młodzieży?

Badanie intelektu pozwala określić poziom rozwoju i funkcjonowania zdolności umysłowych takich jak zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Inteligencja to pojęcie niezwykle złożone, to pewnego rodzaju konstrukt stworzony w celu rozumienia a tym samym mierzenie poszczególnych zdolności. Może być zatem rozumiana jak ogólna zdolność umysłu, wówczas można ją określić przy pomocy jednego wyniku (IQ) lun też może być rozumiana jak wiele rodzajów, np inteligencja kinestetyczna, matematyczno - logiczna czy lingwistyczna. Bez względu na rozumienie pojęcia ilorazu inteligencji jego badanie jest niezbędne gdy pojawiają się trudności z nauką w szkole powodujące napięcia związane z optymalnym la danego dziecka realizowaniem roli ucznia.

Czemu służy badanie określające poziom intelektualny dzieci lub młodzieży?

Celem badania poziomu rozwoju intelektualnego jest określenie nie tylko ilorazu inteligencji ale poszczególnych zdolności. Znajomość mocnych i deficytowych obszarów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego czy motywacyjnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala określić optymalne sposoby przyswajania wiedzy oraz jej odtwarzania, wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, na których w toku edukacji można się oprzeć.

Przebieg badania określającego poziom intelektualny dzieci lub młodzieży krok po kroku?

Ze względu na dynamikę i indywidualny przebieg rozwoju dziecka należy pamiętać, że podobnie jak inne badania psychologiczne, tak również badanie poziomu rozwoju intelektualnego wymaga nawiązania odpowiedniego kontaktu z dzieckiem oraz posiadania wnikliwej wiedzy i doświadczenia w przeprowadzaniu testów psychologicznych. Podobnie jak inne diagnozy diagnoza gotowości szkolnej rozpoczynać się może od:

 

  • wywiadu rozwojowego o dziecku - to swobodna, przebiegająca w miłej atmosferze rozmowa o przebiegu rozwoju dziecka. Pozwala ona na stowarzyszenie w umyśle psychologa obrazu dziecka widzianego oczami rodziców, dostrzeżenie trudności dziecka w systemie rodzinnym i przedszkolnym oraz poznanie przebiegu ego rozwoju. W uzasadnionych sytuacjach, etap ten nie jest wymagany .
  • badanie dziecka, nastolatka - każde badanie rozpoczyna się od nawiązania z dzieckiem odpowiedniej relacji, komfort w kontakcie, to podstawa rozpoczęcia badania testami. W Ośrodku Terapii Cogito posiadamy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, dodatkowo w sytuacji specyficznych trudności dziecka pogłębiamy badanie o ocenę neuropsychologiczną.
  • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów, jeśli wymagała jego obecności sytuacja diagnostyczna. To także czas na dokładne zliczenie wyników testów, opracowanie materiałów dostarczonych przez dziecko, przygotowanie opinii oraz tematyki do rozmowy z rodzicami dziecka.
  • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez Specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka To wyjątkowy czas na omówienie połączenia stworzonego przez rodziców w pierwszym spotkaniu obrazu dziecka w umyśle psychologa z obrazem który miał szansę sam stworzyć w relacji z dzieckiem.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie badania intelektu dziecka
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń

Ile kosztuje badanie intelektu dziecka?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna