Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Szkolenia dla rodziców.

Wychowanie dziecka to wyzwanie, które w obecnych czasach staje się coraz większe. Doświadczenie i wiedzę czerpane z poprzednich pokoleń trudno wykorzystać w dobie cyfryzacji i wszechobecnej elektroniki. Zarówno dzieci jak i rodzice napotykają na wiele zagrożeń i wyzwań, którym trudno sprostać w przesyconej bodźcami dobie. Bycie zatem rodzicem, opiekunem i przewodnikiem dziecka to bardzo trudny egzamin, do którego wielu rodziców podchodzi z lękiem, małą wiarą we własne - rodzicielskie możliwości a niejednokrotnie z brakiem odpowiedniego wsparcia. Wychowanie dziecka wymaga czasu poświęceń i wiedzy, która pozwala rozumieć zachowania swoje i dziecka ale także przynosi spokój w relacji, który w czasach pełnych niepokoju jest bezcenny. Niestety popełniane przez rodziców błędy są widoczne w zachowaniu, emocjach dziecka, radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi i w nawiązywanych relacjach z innymi ludźmi. Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka tego co najlepsze, dlatego ważne jest poznawanie i siebie na różnych etapach rozwoju. To właśnie podnoszenie świadomości i wiedzy rodziców w obszarze podejścia do wychowania – pozwala nie tylko uniknąć problemów z własnym dzieckiem w przyszłości ale również zadbać o spokojne „dzisiaj”.

Tematyka prowadzonych szkoleń dla rodziców przez Ośrodek Terapii COGITO:

  • Agresja - czym jest, co mówi o dziecku i jego potrzebach? -  warsztaty rozumienia zachowań agresywnych u dziecka i sposobów radzenia sobie
  • Granice dziecka i ich wartość w rozwoju tożsamości - warsztaty z zakresu mądrego rozpoznawania i stawiania granic
  • Dziecko nieśmiałe i lękowe - rozumienie i wsparcie - warsztaty dla rodziców
  • Jak wychowywać dziecko wysoko wrażliwe? Charakterystyka i wspieranie rozwoju - warsztaty
  • Uzależnienia XXI wieku – uzależnienie od internetu, uzależnienie od gier, uzależnienie od zakupów. Charakterystyka zaburzeń i ich rozpoznawanie oraz wsparcie w procesie pokonywania – szkolenie połączone z warsztatami
  • Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi i nieharmonijnym rozwojem - warsztaty wspierające rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
  • Jak wychowywać dziecko zdolne? Wsparcie i pomoc – warsztaty

Sposób prowadzenia szkoleń dla rodziców

Przed każdym szkoleniem prowadzone są wywiady i konsultacje z rodzicami w zakresie ich oczekiwań odnośnie szkolenia i spodziewanych efektów. Na podstawie takich konsultacji zakres szkolenia jest indywidualnie dobierany do uczestników. Z tego względu szkolenia oraz warsztaty są dedykowane dla rodziców dzieci w podobnej grupie wiekowej – gdyż inne wyzwania stoją przez rodzicem 8-latka, a inne przed rodzicem 13-sto latka.

W szkoleniach nacisk jest położony na uzyskanie praktycznej wiedzy przez rodziców – stąd do minimum jest ograniczana wiedza teoretyczna, a nacisk jest położony na wskazanie praktycznych metod pracy z własnym dzieckiem. Szkolenia są podzielone na bloki tematyczne, gdzie każdy blok składa się ze wstępu teoretycznego, a następnie pracy w grupach rodziców lub pracy indywidualnej. Dzięki takiemu podejściu każdy rodzic zdobywa nie tylko wiedzę ogólną, ale przede wszystkim wiedzę, którą może wykorzystać w wychowaniu własnego dziecka.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Szkolenia dla rodziców
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń

Ile kosztuje szkolenia dla rodziców?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja