Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z diagnozy gotowości szkolnej?

Gotowość, czy też dojrzałość szkolna określa poziom w jakim dziecko mające rozpocząć naukę w 1 klasie posiada niezbędne umiejętności społeczne, fizyczne, poznawcze czy osobowościowe aby nauka ta przebiegała w sposób zrównoważony, zarówno w zakresie możliwości poznawczych jak i emocjonalnych dziecka. Gotowość szkolna wynika z działania procesów rozwoju biologicznego i uczenia się oraz gromadzenia doświadczeń, zarówno w sferze emocjonalnej, społecznej, jak i motorycznej. Kształtowanie się gotowości szkolnej jest zatem procesem dynamicznym o bardzo indywidualnym przebiegu. Na jego rozwój mają wpływ predyspozycje psychofizyczne dziecka, jego aktywność, środowisko, w którym przebywa, ale także istotne są uwarunkowania dziedziczne.

Czemu służy diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu określenie poziomu rozwoju funkcjonowania dziecka w różnych jego aspektach w celu dostosowania czasu i sposobu nauczania by przebiegało ono w sposób rozwojowy i motywujący na przyszłą edukację dla dziecka. Zawiera ona wyniki badań oraz wskazówki do pracy z dzieckiem i, jeśli to konieczne, proponowane formy wsparcia. Rodzic otrzymuje informacje o dziecku i sam decyduje, czy przedstawi opinię placówce.

Przebieg diagnozy gotowości szkolnej krok po kroku?

Ze względu na dynamikę i indywidualny przebieg dojrzewania dziecka należy pamiętać, że ocena gotowości szkolnej nie jest zadaniem łatwym, wymaga nawiązania odpowiedniego kontaktu z dzieckiem oraz posiadania wnikliwej wiedzy i ogromnej zdolności do obserwowania dziecka.

Podobnie jak inne diagnozy diagnoza gotowości szkolnej rozpoczyna się zawsze od:

 

  • wywiadu rozwojowego o dziecku - to swobodna, przebiegająca w miłej atmosferze rozmowa o przebiegu rozwoju dziecka. Pozwala ona na stowarzyszenie w umyśle psychologa obrazu dziecka widzianego oczami rodziców, dostrzeżenie trudności dziecka w systemie rodzinnym i przedszkolnym oraz poznanie przebiegu ego rozwoju.
  • badanie dziecka - każde badanie rozpoczyna się od nawiązania z dzieckiem odpowiedniej relacji, komfort w kontakcie, to podstawa rozpoczęcia badania testami. W Ośrodku Terapii Cogito posiadamy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, dodatkowo w sytuacji specyficznych trudności dziecka pogłębiamy badanie o ocenę neuropsychologiczną.
  • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów, jeśli wymagała jego obecności sytuacja diagnostyczna. To także czas na dokładne zliczenie wyników testów, opracowanie materiałów dostarczonych przez dziecko, przygotowanie opinii oraz tematyki do rozmowy z rodzicami dziecka.
  • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez Specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka To wyjątkowy czas na omówienie połączenia stworzonego przez rodziców w pierwszym spotkaniu obrazu dziecka w umyśle psychologa z obrazem który miał szansę sam stworzyć w relacji z dzieckiem.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie diagnozę gotowości szkolnej
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń

Ile kosztuje diagnoza gotowości szkolnej?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna