Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z diagnozy gotowości szkolnej?

Przejście z przedszkola do szkoły to ważny krok w życiu każdego dziecka. Aby ten proces przebiegał sprawnie i komfortowo, warto sprawdzić, czy Twoje dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w szkole. Nasza usługa diagnozy gotowości szkolnej jest idealnym narzędziem dla rodziców, którzy chcą upewnić się, że ich pociechy są przygotowane na ten ważny etap.

Co to jest diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej to zbiór specjalistycznych testów i obserwacji, które pozwalają ocenić, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole. Oceniamy kompetencje takie jak zdolność koncentracji, umiejętność czytania i pisania, zdolności matematyczne, zdolności motoryczne oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami.

 

Korzyści z diagnozy gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej pozwala rodzicom na lepsze przygotowanie dziecka do wejścia w nowy etap edukacyjny. Pomaga również nauczycielom w planowaniu indywidualnego podejścia do ucznia, uwzględniając jego mocne i słabe strony. Dzięki temu zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą skuteczniej wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowego środowiska.

Kiedy przeprowadzić diagnozę?

Zalecamy przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej na kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem nauki w szkole. To pozwala na odpowiednie przygotowanie dziecka i ewentualne podjęcie działań wspierających rozwój kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w szkole.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi diagnozy gotowości szkolnej, aby upewnić się, że Twoje dziecko jest gotowe na ten ważny etap w życiu. Nasz zespół profesjonalistów jest tutaj, aby pomóc i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

 

Gotowość, czy też dojrzałość szkolna określa poziom w jakim dziecko mające rozpocząć naukę w 1 klasie posiada niezbędne umiejętności społeczne, fizyczne, poznawcze czy osobowościowe aby nauka ta przebiegała w sposób zrównoważony, zarówno w zakresie możliwości poznawczych jak i emocjonalnych dziecka. Gotowość szkolna wynika z działania procesów rozwoju biologicznego i uczenia się oraz gromadzenia doświadczeń, zarówno w sferze emocjonalnej, społecznej, jak i motorycznej. Kształtowanie się gotowości szkolnej jest zatem procesem dynamicznym o bardzo indywidualnym przebiegu. Na jego rozwój mają wpływ predyspozycje psychofizyczne dziecka, jego aktywność, środowisko, w którym przebywa, ale także istotne są uwarunkowania dziedziczne.

Czemu służy diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu określenie poziomu rozwoju funkcjonowania dziecka w różnych jego aspektach w celu dostosowania czasu i sposobu nauczania by przebiegało ono w sposób rozwojowy i motywujący na przyszłą edukację dla dziecka. Zawiera ona wyniki badań oraz wskazówki do pracy z dzieckiem i, jeśli to konieczne, proponowane formy wsparcia. Rodzic otrzymuje informacje o dziecku i sam decyduje, czy przedstawi opinię placówce.

 

Diagnoza gotowości szkolnej to ważny krok w procesie przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Jej celem jest ocena umiejętności i zdolności dziecka, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym.

1. Ocena umiejętności i zdolności:

Diagnoza gotowości szkolnej pozwala na ocenę umiejętności i zdolności dziecka w zakresie motoryki, koncentracji, zdolności matematycznych, umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności społecznych. Dzięki temu rodzice i nauczyciele mogą zidentyfikować obszary, w których dziecko może potrzebować wsparci

2. Wsparcie dla rodziców:

Diagnoza gotowości szkolnej to również wsparcie dla rodziców, którzy często mają obawy związane z adaptacją dziecka do nowego środowiska. Diagnoza pozwala na zaplanowanie odpowiednich działań i strategii, które pomogą dziecku w skutecznej adaptacji do szkoły.

3. Indywidualne podejście do ucznia:

Diagnoza gotowości szkolnej pomaga nauczycielom w przygotowaniu indywidualnego planu nauczania dla każdego ucznia, uwzględniającego jego unikalne zdolności i potrzeby.

4. Przygotowanie do nauki:

Diagnoza gotowości szkolnej służy również przygotowaniu dziecka do procesu nauki w szkole. Wskazuje na obszary, które mogą wymagać dodatkowej pracy, co pozwala na lepsze przygotowanie dziecka do nauki czytania, pisania i liczenia.

5. Pomoc w podejmowaniu decyzji:

Diagnoza gotowości szkolnej pomaga rodzicom w podejmowaniu ważnej decyzji o tym, czy ich dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole czy lepiej poczekać jeszcze rok.

Warto przeprowadzić diagnozę gotowości szkolnej przed planowanym rozpoczęciem nauki w szkole, aby zapewnić dziecku najlepsze warunki do rozwoju i nauki. Nasza poradnia psychologiczna oferuje profesjonalne diagnozy gotowości szkolnej, które pomogą rodzicom i nauczycielom w odpowiednim przygotowaniu dziecka do tego ważnego etapu w życiu.

Przebieg diagnozy gotowości szkolnej krok po kroku?

Ze względu na dynamikę i indywidualny przebieg dojrzewania dziecka należy pamiętać, że ocena gotowości szkolnej nie jest zadaniem łatwym, wymaga nawiązania odpowiedniego kontaktu z dzieckiem oraz posiadania wnikliwej wiedzy i ogromnej zdolności do obserwowania dziecka.

Podobnie jak inne diagnozy diagnoza gotowości szkolnej rozpoczyna się zawsze od:

 

  • wywiadu rozwojowego o dziecku - to swobodna, przebiegająca w miłej atmosferze rozmowa o przebiegu rozwoju dziecka. Pozwala ona na stowarzyszenie w umyśle psychologa obrazu dziecka widzianego oczami rodziców, dostrzeżenie trudności dziecka w systemie rodzinnym i przedszkolnym oraz poznanie przebiegu ego rozwoju.
  • badanie dziecka - każde badanie rozpoczyna się od nawiązania z dzieckiem odpowiedniej relacji, komfort w kontakcie, to podstawa rozpoczęcia badania testami. W Ośrodku Terapii Cogito posiadamy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, dodatkowo w sytuacji specyficznych trudności dziecka pogłębiamy badanie o ocenę neuropsychologiczną.
  • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów, jeśli wymagała jego obecności sytuacja diagnostyczna. To także czas na dokładne zliczenie wyników testów, opracowanie materiałów dostarczonych przez dziecko, przygotowanie opinii oraz tematyki do rozmowy z rodzicami dziecka.
  • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez Specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka To wyjątkowy czas na omówienie połączenia stworzonego przez rodziców w pierwszym spotkaniu obrazu dziecka w umyśle psychologa z obrazem który miał szansę sam stworzyć w relacji z dzieckiem.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie diagnozę gotowości szkolnej
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu Specjalistycznym dla dzieci z autyzmem, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji a także udzielając konsultacji dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w ramach Poradni Psychologicznej przy Centrum Medycznym. Aktualna praca w gabinecie skupia się wokół diagnoz rozwojowych, terapii i konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto w Ośrodku Cogito prowadzi zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, diagnozę ADOS-2, diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, badania intelektu i funkcji poznawczych a także diagnozę neuropsychologiczną dzieci. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii zaburzeń rozwoju ora
rozwiń

Ile kosztuje diagnoza gotowości szkolnej?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna