Polityka prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Fundacja SENSOR z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 82, 35-205 Rzeszów informuje że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Fundacja SENSOR z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 82, 35-205 Rzeszów

(dalej „Administrator”).

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora gdy jest to niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, odpowiednio w celach:

- przekazywania informacji marketingowych o działaniach Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będącego prawnie uzasadnionym interesem Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności gdy jest to niezbędne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

3. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, nie dokonuje także ich profilowania (tj. wykorzystania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji).

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 w przypadku przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy – dobrowolne ale niezbędne do jej zawarcia, w przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – dobrowolne i wyraźnie określone w jednym lub kilku konkretnych celach. Brak wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – art. 9 RODO, uniemożliwia ich przetwarzanie.

5. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez Administratora dla poszczególnych celów dłużej niż to jest potrzebne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania ani po upływie terminu:

- wymaganego przepisem prawa,

- istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

- przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej z Administratorem umowy.

  1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie

  1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.,

Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, podmiotom przetwarzającym zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO, w szczególności dostawcom usług hostingowych, serwisom pośredniczącym w przekazywaniu darowizn,

  1. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody – w zakresie dokładnie określonym w ramach takiej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw trzecich.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o przesłanie żądania na adres e-mail: cogito@recepcja.rzeszow.pl

  1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

  1. Komentarze i formularz kontaktowy

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz lub przesyła wiadomość przez formularz kontaktowy, zbieramy dane widoczne w formularzu, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

  1. Darowizny i opłaty

Dane osobowe są też przetwarzane przez Fundację SENSOR, w celu realizacji umowy darowizny – jest to niezbędne do jej wykonania. Pytamy o Twoje imię i nazwisko, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę. Jest to też wymóg do wykonania płatności on-line. Twój adres e-mail służy nam – na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowań za wsparcie oraz informowania o działalności naszej organizacji. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: recepcja@cogito.rzeszow.pl
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO masz w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Na stronie używane są także ciasteczka generowane przez skrypt zabezpieczający, pozycjonujący oraz optymalizujący prędkość ładowania strony.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz lub prześlesz wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, odpowiadająca im treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dzięki adresowi e-mail możemy się z Tobą skontaktować.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Dane dotyczące przekazywanych darowizn nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.