Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Do kogo są skierowane warsztaty dla nieśmiałych dzieci

Warsztaty dla nieśmiałych dzieci mogą być cennym wsparciem w różnych sytuacjach. Pamiętać należy, iż nieśmiałość jest pochodną wielu problemów czy sytuacji. Z warsztatów mogą skorzystać dzieci:

 1. Nieśmiałe dzieci w wieku szkolnym

Dzieci, które odczuwają trudności z wyrażaniem siebie w szkole, w interakcjach z rówieśnikami lub nauczycielami, mogą znaleźć w warsztatach wsparcie w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

 1. Dzieci w nowym środowisku

Jeśli dziecko zmienia szkołę lub przenosi się do nowego miasta, warsztaty mogą pomóc mu w nawiązywaniu kontaktów i radzeniu sobie z nową sytuacją.

 1. Dzieci z trudnościami w budowaniu relacji

Nieśmiałość może utrudniać budowanie trwałych relacji z rówieśnikami. Warsztaty mogą pomóc w nauce umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji.

 1. Dzieci z niską pewnością siebie:

Warsztaty mogą wspomóc rozwijanie pewności siebie, co jest istotne dla ogólnego poczucia własnej wartości i pozytywnego samopoczucia.

 1. Dzieci z trudnościami w wyrażaniu emocji:

Nieśmiałość może być powiązana z trudnościami w wyrażaniu emocji. Warsztaty mogą pomóc dzieciom w naukę radzenia sobie z emocjami i wyrażaniem ich w sposób zdrowy.

 

Z pewnością warto skorzystać z udziału w warsztatach w sytuacji, gdy nieśmiałe dziecko idzie do szkoły czy w szkole ma problemy wynikające z nieśmiałością.

W warsztatach mogą wziąć zarówno dzieci w wieku lat 6, jak i 12.

 

Korzyści z udziału w warsztatach dla nieśmiałych dzieci

Udział w warsztatach dla nieśmiałych dzieci może przynieść wiele korzyści, które pomogą im w pokonywaniu trudności związanych z nieśmiałością oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych. Oto niektóre z tych korzyści:

1)      Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych

Warsztaty umożliwiają dzieciom praktykowanie efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co jest kluczowe dla nawiązywania relacji i wyrażania siebie.

2)      Pokonanie lęku przed interakcjami

Dzięki strukturalnym ćwiczeniom i wsparciu instruktorów, dzieci mogą poczuć się pewniej podczas interakcji społecznych, stopniowo pokonując lęk i nieśmiałość.

3)      Nawiązywanie relacji

Warsztaty stanowią bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą poznać rówieśników o podobnych doświadczeniach. To zachęca do nawiązywania nowych relacji.

4)      Rozwinięcie pewności siebie

Poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i zabawach, dzieci stopniowo zyskują pewność siebie w różnych sytuacjach społecznych.

5)      Umiejętność wyrażania emocji

Warsztaty pomagają dzieciom w nauce wyrażania swoich emocji w sposób zdrowy i efektywny.

6)      Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Dzieci uczą się strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak odrzucenie, krytyka czy presja grupy.

7)      Rozwinięcie umiejętności empatii

Poprzez interakcje z innymi uczestnikami, dzieci uczą się empatii i zrozumienia perspektywy innych osób.

8)      Budowanie umiejętności społecznych

Warsztaty obejmują takie aspekty jak aktywne słuchanie, asertywność, komplementowanie, co pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych.

9)      Zwiększenie samoakceptacji

Warsztaty skupiają się na akceptacji siebie i innych, co może wpłynąć pozytywnie na ogólne poczucie własnej wartości.

10)   Poprawa relacji z rodzeństwem i rodziną

Umiejętności komunikacji i radzenia sobie, które dzieci nabywają na warsztatach, mogą przełożyć się na lepsze relacje w rodzinie.

11)   Wzmocnienie postawy i charakteru

Praca nad przełamywaniem nieśmiałości rozwija wytrwałość, samodyscyplinę i umiejętność przekraczania własnych ograniczeń.

 

Korzyści te mogą mieć pozytywny wpływ na całe życie dzieci, pomagając im w budowaniu zdrowych relacji, osiąganiu sukcesów edukacyjnych i osiąganiu równowagi emocjonalnej.

 

Przebieg warsztatów dla nieśmiałych dzieci

Program warsztatów dla nieśmiałych dzieci koncentruje się na poprawie ogólnych umiejętności związanych z przełamywaniem własnej nieśmiałości i umacniania pewności siebie w życiu codziennym. Pamiętać należy, iż przebieg warsztatów jest zależny od:

 • Zaplanowanego czasu warsztatów
 • Wieku uczestników
 • Specyfiki uczestników i ich problemów

Ośrodek Terapii COGITO przed każdą edycją warsztatów robi indywidualną analizę i wywiady celem optymalizacji programu warsztatów do potrzeb i oczekiwań uczestników (bądź ich rodziców).

 

 1. 1.                   Wprowadzenie i Poznanie
 • Wprowadzenie do warsztatów, cele i oczekiwania.
 • Ice-breaker: Gry i zabawy na łamaniu lodów, aby dzieci mogły się lepiej poznać.
 • Rozmowy o nieśmiałości: Dlaczego czujemy się nieśmiali i jakie są wyzwania z nią związane?
 • Ćwiczenia lustra: Dzieci rozmawiają o swoich mocnych stronach i cechach.
 • Budowanie wspólnej grupy: Gry i aktywności mające na celu zwiększenie zaufania i współpracy w grupie.
 • Autodiagnoza nieśmiałości: Dzieci zastanawiają się nad tym, w jakich sytuacjach odczuwają Tworzenie reguł współpracy: Wspólnie ustalamy zasady respektowania innych i stworzenia bezpiecznej przestrzeni.
 1. 2.                   Rozwijanie pewności siebie i komunikacji
 • Ćwiczenia samoakceptacji: Dzieci tworzą listy pozytywnych cech na swoim temat i wymieniają się nimi.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania: Dzieci uczą się, jak aktywnie słuchać innych i pokazywać swoje zainteresowanie.
 • Rozwijanie mowy ciała: Warsztaty niewerbalnej komunikacji, aby dzieci nauczyły się wyrażać siebie również poprzez gesty i mimikę.
 • Gry asertywnościowe: Ćwiczenia role-playing, w których dzieci uczą się wyrażania swoich potrzeb w asertywny sposób.
 1. 3.                  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Rozpoznawanie sytuacji trudnych: Dzieci analizują sytuacje, które mogą wywołać nieśmiałość, i szukają sposobów ich pokonania.
 • Asertywne odmawianie: Dzieci uczą się, jak powiedzieć "nie" w sposób asertywny i konstruktywny.
 • Trening radzenia sobie z krytyką: Dzieci uczą się, jak skonstruować konstruktywną odpowiedź na krytykę.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Ćwiczenia praktyczne w radzeniu sobie z konfliktami w sposób asertywny i spokojny.
 1. 4.                   Budowanie relacji i prezentacja siebie
 • Tworzenie relacji: Dzieci pracują w parach lub małych grupach, aby nawiązywać nowe relacje.
 • Trening prezentacji siebie: Dzieci uczą się, jak się przedstawić w sposób pewny siebie i interesujący.
 • Gry zespołowe: Ćwiczenia, które wspierają budowanie zaufania i komunikację w grupie.
 • Ćwiczenia praktyczne: Dzieci prezentują, czego nauczyły się podczas warsztatów.

 

Ile kosztuje warsztaty dla dzieci nieśmiałych?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja