Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z konsultacji rodzicielskich?

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze to spotkania rodziców/opiekunów dziecka czy też nastolatka z psychologiem/psychoterapeutą lub innym specjalistą w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Spotkania te mogą przebiegać w sytuacji gdy dziecko znajduje się już w procesie terapeutycznym, wówczas stanowią wsparcie dla tego procesu lub tez mogą przebiegać bez terapeutycznego udziału dziecka. Bardzo często rodziców czy opiekunów dzieci w różnym wieku niepokoją ich zachowania, martwi jakość relacji jaką tworzą z dzieckiem czy też zastanawiają się czy stosowane przez nich metody wychowawcze są optymalne. Z konsultacji rodzicielskich może skorzystać zatem każdy rodzic, któremu bliski jest proces wychowania, wspierania i towarzyszenia dziecku w rozwoju, zarówno wówczas gdy w rozwoju tym pojawiają się niepokojące objawy lub kryzysy wychowawcze jak również gdy przebiega on prawidłowo.

Czemu służą konsultacje rodzicielskie?

Konsultacje rodzicielskie służą przede wszystkim wspieraniu rodzica/opiekuna w procesie wychowania dziecka. To czas rozmowy, obserwacji i zastanawiania się nad optymalnymi sposobami wpierania dziecka oraz zachowania w nim własnych granic. Przyglądanie się systemowi rodzinnemu, relacjom i związkom jakie w nich się stworzyły oraz emocjom im towarzyszącym jest niezwykle pomocne w zauważaniu a tym samym poprawie tych relacji.

Przebieg konsultacji rodzicielskich krok po kroku?

Konsultacje rodzicielskie to pojedyncze lub cykliczne spotkania ze specjalistom o charakterze wspierającej rozmowy. Nie mają one charakteru terapeutycznego wobec jego uczestników a bardziej mentoringu. Istotą spotkania jest zaufanie niezbędne do prowadzania rozmowy o tak ważnych i intymnych często sprawach dotyczących rodziny.

Ile kosztuje konsultacje rodzicielskie?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?