Terapia dorosłych

ZMIANA PSYCHOTERAPEUTY - CZY WARTO?

ZMIANA PSYCHOTERAPEUTY  - CZY WARTO?

Zmiana psychoterapeuty może być konieczna w różnych sytuacjach, które mogą wpływać na skuteczność terapii lub relację terapeutyczną. Oto kilka sytuacji, w których pacjent może rozważyć zmianę psychoterapeuty:

- brak zaufania lub relacji z terapeutą

Relacja z terapeutą jest kluczowym czynnikiem skuteczności terapii. Jeśli pacjent nie czuje się komfortowo, zaufań lub w pełni zrozumiany przez terapeutę, może to być sygnał, że zmiana terapeuty może być potrzebna.

- Brak postępów w terapii

Jeśli mimo regularnych sesji terapeutycznych nie ma widocznych postępów lub poprawy stanu emocjonalnego pacjenta, warto rozważyć zmianę podejścia terapeutycznego lub terapeuty.

- Brak doświadczenia w leczeniu konkretnych problemów

Niektóre problemy wymagają specjalistycznego podejścia lub wiedzy terapeuty. Jeśli terapeuta nie ma wystarczającego doświadczenia lub wiedzy w zakresie leczenia konkretnego problemu, pacjent może potrzebować skorzystać z usług innego specjalisty

- Konflikty wartości lub niezgodność z podejściem terapeutycznym

Jeśli pacjent ma różnice w wartościach lub nie zgadza się z podejściem terapeutycznym proponowanym przez terapeutę, może to prowadzić do konfliktów w relacji terapeutycznej i utrudniać postępy w terapii

- Zmiana życiowych okoliczności

Czasami zmiany życiowe, takie jak przeprowadzka do innego miasta, zmiana pracy, pojawienie się nowych problemów rodzinnych czy utrata ubezpieczenia zdrowotnego, mogą wymagać zmiany psychoterapeuty lub sposobu dostępu do terapii

- Zmiany w preferencjach terapeutycznych

Pacjent może z czasem zmieniać swoje preferencje dotyczące terapii lub odkryć, że inny rodzaj terapii byłby dla niego bardziej skuteczny. Ważne jest, aby podjąć decyzję o zmianie terapeuty po starannym zastanowieniu i porozmawianiu z obecnym terapeutą o swoich obawach i potrzebach. Terapeuta może również pomóc w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, który lepiej spełni potrzeby pacjenta

 

CZY ZMIANA PSYCHOTERAPEUTY MOŻE BYĆ SZKODLIWA?

 

Zmiana psychoterapeuty nie jest koniecznie szkodliwa, ale może być skomplikowana i wymagać pewnego czasu na dostosowanie się. Istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na to, czy zmiana terapeuty będzie pozytywna czy negatywna dla pacjenta:

- Jeśli pacjent ma wystarczająco silne motywacje do kontynuowania terapii i zaangażuje się w nowy związek terapeutyczny, zmiana psychoterapeuty może być korzystna

- Ważne jest, aby unikać przerw w terapii, gdy jest to możliwe. Kontynuowanie terapii z nowym terapeutą może zapewnić ciągłość wsparcia i prowadzić do dalszych postępów. 

- Zmiana terapeuty może wymagać pewnego czasu na dostosowanie się do nowej osoby i nowego podejścia terapeutycznego. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować kilku sesji, aby poczuć się komfortowo i zbudować zaufanie do nowego terapeuty.

- Warto zadbać o to, aby nowy terapeuta miał pełne zrozumienie celów terapeutycznych pacjenta i kontynuował pracę nad nimi

Jeśli pacjent czuje się nierozumiany lub nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od nowego terapeuty, może to prowadzić do frustracji i utraty motywacji do kontynuowania terapii.

 

Zmiana psychoterapeuty nie jest automatycznie szkodliwa, ale może być trudna i wymagać pewnego wysiłku ze strony pacjenta. Ważne jest, aby podjąć decyzję o zmianie terapeuty po starannym zastanowieniu i rozmowie z obecnym terapeutą. W przypadku wątpliwości warto również porozmawiać z nowym terapeutą o swoich oczekiwaniach i obawach przed rozpoczęciem terapii.