Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Oczekiwania wobec nauczyciela w procesie nauczania i wychowania są coraz wyższe. Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga od nauczyciela nie tylko konkretnej wiedzy, ale również (a może przede wszystkim) odpowiednich umiejętności wychowawczych i behawioralnych. W ciągu ostatnich lat ilość dzieci i młodzieży, które wymagają indywidualnego podejścia znacząco się zwiększyła, w klasach jest coraz więcej uczniów z problemami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Stąd nieodzownym staje się podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, aby ich kompetencje przystawały do potrzeb. Z tego względu Ośrodek Terapii COGITO postanowił poszerzyć ofertę o szkolenia, których tematyka odnosi się do największych wyzwań w zawodzie nauczyciela.

Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną:

 • Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami mowy (afazja, mutyzm)? – warsztaty
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju? – warsztaty
 • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży szkolnej? – warsztaty
 • Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? – warsztaty
 • Jak pracować z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego? – warsztaty
 • Jak pracować z uczniami z zaburzeniami rozwoju relacji społecznych? – warsztaty
 • Jak rozpoznawać i jak reagować w zakresie uzależnień wśród uczniów? - jedzenioholizm, internetoholizm, zakupoholizm – warsztaty
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju w szkole podstawowej – warsztaty
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju w szkole średniej – warsztaty

Szkolenia z zakresu spektrum autyzmu:

 • Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - szkolenie z rozumienia Zespołu i poznanie metod wsparcia
 • Praktyczne metody pracy z uczniem z zespołem Aspergera – warsztaty
 • Praktyczne metody pracy z uczniem z autyzmem w szkole podstawowej – warsztaty
 • Praktyczne metody pracy z uczniem z autyzmem w szkole średniej – warsztaty

Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji nauczycieli:

 • Rola emocji w rozwoju dziecka w szkole – szkolenie połączone z warsztatami
 • Zarządzanie emocjami i stresem w pracy nauczyciela – szkolenie połączone z warsztatami
 • Co zrobić, aby chciało się chcieć? Metody przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu nauczyciela – warsztaty
 • Asertywność oraz empatia w komunikacji nauczyciela – szkolenie połączone z warsztatami

Sposób prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Przed każdym szkoleniem prowadzone są wywiady i konsultacje z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. Podczas wywiadu badane są oczekiwania w zakresie szkolenia, określane są oczekiwane efekty szkolenia oraz zbierane są informacje nt. trudnych zachowań uczniów w szkole.

Na podstawie takich konsultacji zakres szkolenia jest indywidualnie dobierany dla danej szkoły - bo każda szkoła ma swoją specyfikę, ma różnych uczniów i i boryka się z różnymi wyzwaniami. W szkoleniach nacisk jest położony na uzyskanie praktycznej wiedzy– stąd do minimum jest ograniczana wiedza teoretyczna, a priorytetem jest wskazanie praktycznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia są podzielone na bloki tematyczne, gdzie każdy blok składa się ze wstępu teoretycznego, a następnie pracy w grupach lub pracy indywidualnej. Po zakończeniu szkolenia dany uczestnik uzyskuje wiedzę pozwalającą na zastosowanie do konkretnych sytuacji czy do konkretnego ucznia.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń

Ile kosztuje szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja