Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z warsztatów efektywnej nauki

Warsztaty efektywnej nauki są skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Oczywiście program i metody przeprowadzania warsztatów różnią sie w zależności od wieku czy potrzeby. Wartościowość i przebieg warsztatów zależy od indywidualnych potrzeb i kontekstu każdej konkretnej sytuacji. Dla niektórych warsztay mogą być one cennym wsparciem w rozwijaniu umiejętności uczenia się, podczas gdy inne dzieci mogą już posiadać pewne umiejętności i znajomość tych tematów. Ważne jest, aby wybrać warsztaty, które odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom uczestników.

 

Z pewnością można przeanalizować potrzebę wzięcia udziału w warsztatach w przypadku:

1. Rozpoczęcie nowego roku szkolneg

Początek roku szkolnego to doskonały moment, aby wyposażyć dzieci w narzędzia i umiejętności potrzebne do efektywnego uczenia się. Warsztaty mogą pomóc w zrozumieniu, jak skutecznie organizować czas, tworzyć notatki i podejść do nauki.
2. Wakacje i przerwy szkolne

Wolniejszy okres wakacji lub przerwy szkolnej może być dobrą okazją do uczestnictwa w warsztatach, ponieważ dzieci mogą skupić się na nauce bez codziennego obowiązku szkolnego.
3. Przygotowanie do nowego etapu edukacyjnego

Przejście do nowej szkoły, klasy czy stopnia edukacyjnego może być stresujące. Warsztaty mogą pomóc dzieciom w lepszym przygotowaniu się do tych zmian

4.  Przygotowanie do egzaminów

Gdy zbliżają się ważne egzaminy, warsztaty mogą pomóc w nauce skutecznych strategii zapamiętywania, analizy problemów i radzenia sobie ze stresem związanym z testami.

Warsztaty efektywnej nauki są zwłaszcza przydatne przed maturą, egzaminami 8-śmio klasisty czy innymi istotnymi egzaminami

5. Przewlekłe trudności w nauce

Dla dzieci, które mogą mieć trudności w nauce, warsztaty mogą dostarczyć nowych metod i technik, które mogą pomóc im przekonać się, że nauka może być bardziej dostępna i przyjemna.

 

Korzyści z udziału w warsztatach efektywnej nauki

Warsztaty efektywnego uczenia się dla dzieci mogą przynieść wiele korzyści edukacyjnych, które pozytywnie wpłyną na ich sposób uczenia się i ogólny rozwój. Oto niektóre z tych korzyści:

1. Skuteczniejsza nauka

Dzieci nauczą się technik zapamiętywania, organizacji czasu i efektywnego korzystania z materiałów edukacyjnych, co przyczyni się do skuteczniejszej nauki.

2. Zwiększenie pewności siebie

Umiejętność skutecznego uczenia się przyczynia się do wzrostu pewności siebie uczniów, ponieważ widzą, że mogą efektywnie radzić sobie z nowymi materiałami i wyzwaniami.
3. Lepsze wyniki w nauce

Wykorzystanie różnorodnych technik uczenia się może prowadzić do polepszenia wyników w nauce, a więc lepszych ocen i osiągnięć szkolnych.
4. Rozwinięcie umiejętności analizy

Dzieci uczą się dzielić materiał na mniejsze części, co pozwala na głębsze zrozumienie treści i lepsze przyswojenie wiedzy.
5. Kreatywne myślenie

Warsztaty mogą zachęcać do kreatywnego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań, co jest ważne nie tylko w nauce, ale także w życiu codziennym.
6. Skupienie i koncentracja

Dzieci uczą się technik skupiania uwagi, które pomagają w eliminowaniu rozproszeń i poprawiają ogólną koncentrację.
7. Rozwój umiejętności organizacyjnych

Warsztaty wpływają na rozwijanie umiejętności planowania, organizowania czasu i priorytetowania zadań.
8. Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych

Współpraca i komunikacja w grupie podczas warsztatów rozwijają umiejętności pracy zespołowej i komunikacyjne.
9. Skuteczne notatki

Dzieci uczą się tworzenia skutecznych notatek, które ułatwiają przyswajanie i przypominanie sobie informacji.
10. Rozwijanie samodyscypliny

Umiejętność efektywnego uczenia się wymaga pewnej dozy samodyscypliny, co jest cenną umiejętnością zarówno w nauce, jak i w życiu.
11. Ograniczenie stresu

Techniki uczenia się mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem związanym z nauką, ponieważ dzieci będą miały skuteczne narzędzia do radzenia sobie z trudnościami.
12. Przygotowanie do przyszłych wyzwań

Umiejętności efektywnego uczenia się przynoszą korzyści nie tylko w szkole, ale także w dalszym życiu, w trakcie nauki w college'u czy w pracy.

Te korzyści stanowią solidne podstawy, które umożliwią dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, które będą im towarzyszyć przez całe życie.

Przebieg warsztatów efektywnej nauki

Program warsztatów efektywnej nauki koncentruje się na ogólnych umiejętnościach uczenia się, które są przydatne nie tylko w nauce, ale także w życiu codziennym. Pamiętać należy, iż przebieg warsztatów jest zależny od:

  • Zaplanowanego czasu warsztatów
  • Wieku uczestników
  • Celu warsztatów (np. czy przygotowanie do matury czy do roku szkolnego)

Ośrodek Terapii COGITO przed każdą edycją warsztatów robi indywidualną analizę i wywiady celem optymalizacji programu warsztatów do potrzeb i oczekiwań uczestników (bądź ich rodziców).

 

Ramowy program warsztatów:

1. Wprowadzenie do efektywnego uczenia się

Wprowadzenie do warsztatów i prezentacja planu.

Co to znaczy efektywnie się uczyć? Dlaczego to ważne?

Rozmowa o różnych stylach uczenia się.

Rozpoznawanie własnego stylu uczenia się.

Techniki skupiania uwagi i koncentracji.

Ćwiczenia mindfulness dla dzieci.

Planowanie celów: krótkoterminowe i długoterminowe cele nauki. 

2. Skuteczne techniki zapamiętywania

Rola powtórki i odtwarzania w zapamiętywaniu.

Tworzenie notatek i map myśli.

Twórcze metody nauki: historie, rymowanki, piosenki.

Ćwiczenia praktyczne: Tworzenie własnych rymowanek do nauki.

Techniki wizualizacji: tworzenie mentalnych obrazów do zapamiętywania.

Praktyczne ćwiczenia: Wizualizacja prostych scenek.

Tworzenie krótkich opowieści na podstawie wyobrażeń.

3 Organizacja i skuteczne notetki

Skuteczne organizowanie czasu nauki.

Tworzenie planów lekcji i harmonogramu.

Techniki tworzenia skutecznych notatek.

Sposoby na skrótową analizę tekstu.

Tworzenie interaktywnych notatek: kolorowanie, rysowanie, notowanie.

Ćwiczenia praktyczne: Przeglądanie tekstu i tworzenie notatek.

4. Rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie

Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów.

Kreatywne myślenie i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

Analiza problemów: dzielenie ich na mniejsze części.

Ćwiczenia praktyczne: Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.

Twórcze ćwiczenia myślenia: generowanie nietypowych pomysłów.

Projekt grupowy: Tworzenie prostego wynalazku lub projektu.

Prezentacje pomysłów i projektów.

5.  Skuteczne uczenie się przez współpracę i refleksję

Rola nauki w grupie: wzajemne wspieranie i uczenie się.

Ćwiczenia w parach lub grupach: Rozwiązywanie problemów wspólnie.

Wartość refleksji: analiza swojego postępu i osiągnięć.

Tworzenie dziennika uczenia się.

Indywidualne rozmowy z uczestnikami na temat ich doświadczeń i przyszłych celów.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie Warsztaty efektywnej nauki
Joanna Kotek
Joanna Kotek
Ukończyła studia na kierunku psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalnościami z psychologii społecznej i komunikowania się oraz z psychologii sportu. Obecnie jest również doktorantką w Instytucie Psychologii
rozwiń

Ile kosztuje warsztaty efektywnej nauki?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja