Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna jest pierwszym i podstawowym etapem procesu leczenia (terapii). Zawiera w sobie dokładną ocenę poziomu funkcjonowania człowieka, zarówno jego mocnych jak i słabszych stron. Diagnozę psychologiczną w Ośrodku Terapii Cogito wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści. Istnieje możliwość dokonania takiej diagnozy zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Czemu służy diagnoza psychologiczna?

Celem diagnozy psychologicznej jest takie zbadanie i opisane zasobów i deficytów Pacjenta aby móc przygotować zoptymalizowany plan leczenia, terapii i oddziaływań systemowych. Diagnoza psychologiczna odnosi się do objawów lub funkcjonowania psychiczno-emocjonalnego, jest wnioskowaniem na podstawie zachowania pacjentów, badania standaryzowanymi testami oraz najnowocześniejszymi narzędziami diagnozy psychologicznej. Podstawą każdej diagnozy psychologicznej jest dokładny i szczegółowy wywiad psychologiczny. Diagnoza psychologiczna może obejmować:

 

  • Objawową diagnozę psychologiczną polegającą na zgrupowaniu określonej liczby objawów - nazywanych to syndromem - w zależności od częstotliwości, czasu trwania i etiologii ich pojawienia się oraz nadaniu im nazwy, tak aby można je było łatwo rozpoznać. Jest to przydatne, ponieważ często pewne grupy objawów pojawiają się razem i tworzą obraz kliniczny znany specjalistom zajmującym się zdrowiem psychicznym. Pozwala nam szybko przekazać innym specjalistom, na co Pacjent ewidentnie cierpi a tym samym określić plan lecenia czy terapii. 
  • Strukturalna diagnoza psychologiczna polegająca na próbie odkrycia, jaka jest struktura osobowości pacjenta - choć zawsze podlega rewizji na podstawie nowych danych - w celu zrozumienia go jako osoby kompletnej i złożonej. Struktura osobowości określa, jakiego rodzaju więzi osoba nawiązuje z innymi, jaka jest jakość i intensywność jej popędów i afektów, jakie mechanizmy obronne i adaptacyjne stosuje, jaki ma własny obraz siebie, czy i dlaczego występują u Pacjenta objawy. 

Przebieg diagnozy psychologicznej krok po kroku:

Podczas pierwszych spotkań mających charakter swobodnej rozmowy opartej na wywiadzie, psychologowie starają postawić przybliżoną diagnozę strukturalną zarówno poziomu poznawczego, emocjonalnego jak i osobowościowego Pacjenta. Określenie tej podstawowej, wieloaspektowej struktury powodującej objawy czy też cierpienie Pacjenta stanowi podstawę do dostosowywania i planowania leczenia.

 

Wywiad - odpowiednio przygotowany zestaw pytań na podstawie którego psycholog prowadzi rozmowę. Wywiad ma charakter planu, to jednak Klient ostatecznie określa tempo, przebieg i czas trwania wywiadu. Wywiad ma charterer swobodnej rozmowy, nie przypomina przesłuchania, raczej „podróż” przez życie Klienta wraz z terapeutą.

Badanie testowe - w sytuacji badania dzieci, młodzieży czy też osób dorosłych, jest to bardzo istotny etap pozwalający określić dokładnie poziom trudności. W naszym Ośrodku posiadamy najnowocześniejsze i najbardziej wyspecjalizowane narządza i testy do badania różnych obszarów funkcjonowania Pacjenta w każdym wieku.

Zaplecze diagnostyczne

Wykaz testów Ośrodka Terapii Cogito:

 

IDS-2 - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży - to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków. W praktyce psychologicznej skale będą zazwyczaj wykorzystywane modułowo.

 

Leiter 2 - dzieci 3-15 lat - badanie rozwoju procesów poznawczych u dzieci z opóźnieniem lub zaburzeniami w rozwoju mowy

 

Leiter 3 - 3 - 20 lat - badanie rozwoju procesów poznawczych u dzieci z opóźnieniem lub zaburzeniami w rozwoju mowy

 

WISC-R - badanie intelektu - 6 - 18 lat

 

COLUMBIA - badanie intelektu dzieci małe

 

CDI - 2 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży - 7-18 lat

 

Conners 3 - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD

 

ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

 

NPSR-JSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

 

Test Zdań Niedokończonych - dzieci, młodzież i dorośli

 

ADOS-2 - Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu - od 12mż - dorośli

 

WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin - dzieci, młodzież, dorośli. Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.

 

RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu - młodzież, dorośli

 

d2-R - Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji - młodzież, dorośli

 

MMPI-R -

 

DSR - dziecięca skala rozwojowa - badanie rozwoju dzieci w wieku 0-36mż

 

Stanford - Binet

 

Dostęp do platformy epsilon - możliwość korzystania z kilkuset testów.

Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie diagnozę psychologiczna
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Barnaba Danieluk
Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń

Ile kosztuje diagnoza psychologiczna?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna