Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Do kogo są skierowane warsztaty z treningu asertywności

Trening asertywności dla dzieci i młodzieży może być wartościowy dla wielu grup osób. Asertywność jest potrzebna w każdym wieku, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży jest ona szczególnie ważna. Z tego względu w szczególności warsztaty kierujemy do następujących osób:

1.Dzieci w wieku szkolnym
Dzieci w wieku szkolnym, zwłaszcza te, które mają trudności w wyrażaniu swoich myśli, uczuć czy potrzeb, mogą skorzystać z treningu asertywności. Pomocne jest w rozwijaniu zdolności wyrażania siebie w sposób konstruktywny i pewny.

2. Młodzież w okresie dorastania
W okresie dorastania wiele osób boryka się z presją grupy rówieśniczej, próbując dostosować się do oczekiwań innych. Trening asertywności może pomóc młodzieży w utrzymaniu swojej tożsamości i wyrażaniu swoich poglądów.

3. Dzieci i młodzież mające niską samoocenę
Osoby cierpiące na niską samoocenę mogą skorzystać z treningu asertywności, aby poczuć się pewniej w relacjach społecznych i zawodowych oraz rozwijać zdolność wyznaczania swoich granic.

4. Dzieci z trudnościami w komunikacji
Dzieci z trudnościami w komunikacji, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera, mogą odnieść korzyść z treningu asertywności, który pomoże im lepiej zrozumieć kontekst społeczny i interakcje z innymi.

5. Osoby z trudnościami w wyrażaniu emocji
Niektóre dzieci czy nastolatki mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich emocji, co może prowadzić do frustracji i nieporozumień. Trening asertywności może pomóc w nauce wyrażania uczuć w sposób konstruktywny.

Warto pamiętać, że trening asertywności jest wartościowy dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach. Każdy, kto chce poprawić umiejętności komunikacyjne, budować pewność siebie i rozwijać zdrowe relacje, może wziąć udział w takim treningu.

Korzyści z udziału w treningu asertywności dla dzieci i młodzieży

Udział w treningu asertywności może przynieść wiele korzyści dzieciom i młodzieży, które rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Oto niektóre z głównych korzyści z udziału w treningu asertywności

  1. Rozwinięcie pewności siebie

Dzieci i młodzież uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób jasny i pewny, co prowadzi do wzrostu ich pewności siebie. Zyskanie umiejętności asertywności pomaga unikać niepewności i wątpliwości w relacjach z innymi.

2. Skuteczne radzenie sobie z presją grupy

Trening asertywności pomaga dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z presją grupy rówieśniczej. Umiejętność wyrażania swoich poglądów i opinii może pomóc w unikaniu wpływu negatywnych zachowań grupowych. 

3. Budowanie zdrowych relacji

Asertywność jest kluczowa w budowaniu zdrowych i szacunkowych relacji. Dzieci i młodzież uczą się wyrażać swoje oczekiwania, granice i potrzeby w sposób, który umożliwia tworzenie trwałych i satysfakcjonujących relacji.

4. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Uczestnicy treningu asertywności uczą się, jak rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, bez agresji czy unikania. Umiejętność wyrażania swoich potrzeb może pomóc w unikaniu eskalacji konfliktów.

5. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych

Trening asertywności pomaga w rozwijaniu umiejętności werbalnego i niewerbalnego komunikowania się. To ważne dla zrozumienia innych i efektywnej wymiany informacji.

6. Ochrona przed znęcaniem się

Dzieci i młodzież, którzy uczą się być asertywni, mogą lepiej bronić się przed znęcaniem się lub nieodpowiednimi zachowaniami innych.

7. Samokontrola emocjonalna

Asertywność pomaga w zachowaniu spokoju i kontrolowania emocji w sytuacjach trudnych. Dzieci uczą się reagować spokojnie i odpowiedzialnie.

8. Przygotowanie do przyszłych wyzwań

Umiejętności asertywności są nie tylko ważne w młodości, ale także w dorosłym życiu, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

9. Lepsza komunikacja z rodzicami i nauczycielami

Trening asertywności może pomóc dzieciom i młodzieży w komunikacji z dorosłymi, co może prowadzić do lepszego zrozumienia i wsparcia w ich potrzebach.

10.   Rozwinięcie umiejętności liderowania

Umiejętność asertywności jest cenna dla rozwijania umiejętności przywódczych, ponieważ pozwala na efektywną komunikację i wpływanie na innych.

11.   Redukcja stresu i lęku

Posiadanie zdolności do asertywnego wyrażania siebie może pomóc w redukcji stresu i lęku związanego z interakcjami społecznymi.

12.   Lepsze wykorzystanie potencjału

Trening asertywności umożliwia dzieciom i młodzieży wykorzystanie pełnego potencjału poprzez pewniejsze i efektywniejsze uczestnictwo w różnych sytuacjach.

 

Te korzyści stanowią podstawę tego, jak udział w treningu asertywności może wpłynąć pozytywnie na rozwój emocjonalny, społeczny i edukacyjny dzieci i młodzieży.

 

Przebieg treningu asertywności

Program treningu asertywności jest zależny od:
- Zaplanowanego czasu warsztatów
- Wieku uczestników
- Specyfiki uczestników czy też problemów uczestników
Ośrodek Terapii COGITO przed każdą edycją zajęć przeprowadza indywidualną analizę i wywiady celem optymalizacji programu warsztatów do potrzeb i oczekiwań uczestników (bądź ich rodziców - w przypadku młodszych dzieci).

 

Celem treningu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i umiejętności potrzebnych do skutecznego wyrażania siebie i budowania zdrowych relacji.
1.     Wprowadzenie do asertywności i komunikacji
•    Wprowadzenie do szkolenia, cele i oczekiwania.
•    Definicja asertywności i różnica między asertywnością a agresją i biernością.
•    Skuteczne elementy komunikacji: werbalna i niewerbalna.
•    Ćwiczenia praktyczne: Rozpoznawanie elementów komunikacji w przykładowych scenkach.
•    Rozpoznawanie własnych emocji i potrzeb.
•    Tworzenie zdrowych wyrażeń uczuć w komunikacji.
•    Ćwiczenia asertywności: Wyrażanie swoich preferencji w grupie.
2.     Wyrażanie opinii i asertywne odmawianie
•    Wyrażanie własnych opinii w sposób asertywny.
•    Rola pozytywnego myślenia w wyrażaniu opinii.
•    Ćwiczenia asertywności: Wyrażanie opinii na temat konkretnych tematów.
•    Jak asertywnie odmawiać, nie czując się winnym?
•    Rozpoznawanie presji grupy i jak jej unikać.
•    Ćwiczenia: Asertywne odmawianie i tłumaczenie swoich decyzji.
3.     Radzenie sobie z konfliktami
•    Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich przyczyn.
•    Techniki asertywnego rozwiązywania konfliktów.
•    Gry i symulacje: Rozwiązywanie konfliktów w parach.
•    Współpraca i komunikacja w trudnych sytuacjach.
•    Praktyczne ćwiczenia: Skuteczne argumentowanie swoich stanowisk.
•    Rozpoznawanie emocji w konflikcie i ich kontrolowanie.
•    Ćwiczenia praktyczne: Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
4.    Rozwijanie pewności siebie i umiejętności interpersonalnych
•    Rozwijanie pewności siebie poprzez asertywność.
•    Skuteczne zachowania w sytuacjach społecznych.
•    Budowanie zdrowych relacji przy pomocy asertywności.
•    Ćwiczenia w grupie: Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych.
•    Trening autoprezentacji: Jak skutecznie przedstawiać siebie i swoje zainteresowania.
•    Gry i zabawy: Rozwijanie umiejętności asertywności w zabawny sposób.
5.    Podsumowanie i praktyka w życiu codziennym
•    Praktyka umiejętności asertywności w codziennym życiu.
•    Dyskusja na temat wyzwań i korzyści związanych z asertywnością.
•    Tworzenie indywidualnych planów rozwoju asertywności.
•    Wyzwania na przyszłość: Jak kontynuować rozwijanie asertywności?

Przy budowaniu programu skupiamy się na tym, aby program zawierał zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, które umożliwią uczestnikom rozwijanie umiejętności asertywności w różnych kontekstach.


 

Ile kosztuje trening asertywności dla dzieci i młodzieży?

Zobacz nasz cennik usług
Jestem zainteresowana / zainteresowany wzięciem udział w szkoleniu

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
przeczytaj porady z kategorii

Szkolenia i edukacja