Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z badania poziomu rozwoju relacji społecznych u dzieci i młodzieży?

Trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu zadowalających i adekwatnych do wieku relacji z innymi to ogromnie ważna umiejętność w życiu zarówno dziecka, nastolatka jak i osoby dorosłej. Rodzic, obserwujący u swojego dziecka problemy w relacjach niepokoi się, próbując pomóc niejednokrotnie wywierając zarówno na sobie jak i dziecku silną presję, która dodatkowo może negatywnie wpływać na rozwój umiejętności społecznych dziecka. Trudności w relacjach mogą wynikać min. z obniżonej samooceny i poczucia własnej wartości, podwyższonego poziomu lęku, fobii. Często bywają związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mogą by wynikiem przeżycia trudnych doświadczeń czy emocji z kontaktach z innymi. Przyczyn może być bardzo wiele, ważne jest jednak aby poznając je móc opracować plan pomocy,

Czemu służy badanie poziomu rozwoju relacji społecznych u dzieci i młodzieży?

Spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą i dziecka czy nastolatka oraz jego rodzica, odczuwających trudności w relacjach z innymi to przede wszystkim wspólna praca nad ustaleniem przyczyn tych trudności oraz znalezienie sposobów na ich pokonania. Obniżenie poziomu lęku, stresu i zmiana sposobu myślenia o sobie w relacjach innymi to najczęściej ważne aspekty, istotne jest również określenie poziomu rozwoju umiejętności społecznych dziecka, jego wiedzy o zasadach panujących w relacjach z innymi, sposobów radzenia sobie z frustracją i emocjami. Badanie poziomu rozwoju relacji społecznych pozwala na dostosowanie oddziaływań terapeutycznych, którymi może być terapia indywidualna z psychologiem, psychoterapia, terapia grupowa lub systemowa.

Przebieg badania poziomu rozwoju relacji społecznych u dzieci i młodzieży krok po kroku:

Ze względu na dynamikę i indywidualny przebieg rozwoju dziecka należy pamiętać, że ocena trudności społecznych nie jest zadaniem łatwym, wymaga nawiązania odpowiedniego kontaktu z dzieckiem oraz posiadania wnikliwej wiedzy i ogromnej zdolności do rozumienia procesów psychicznych odpowiedzialnych za relacje z innymi.

Ze względu na charakter diagnozy rozpoczyna się ona od:

 

  • wywiadu rozwojowego o dziecku - to swobodna, przebiegająca w miłej atmosferze rozmowa o przebiegu rozwoju dziecka. Pozwala ona na stowarzyszenie w umyśle psychologa obrazu dziecka widzianego oczami rodziców, dostrzeżenie trudności dziecka w systemie rodzinnym i przedszkolnym oraz poznanie przebiegu ego rozwoju. Wywiad ten może być przeprowadzany w obecności dziecka lub tylko rodzice są zapraszani, ustalane jest to w rozmowie telefonicznie przed rozpoczęciem procesu diagnozy i zależy od zmiennych indywidualnych czynników (poziomu lęku i dziecka, jego otwartości, wrażliwości).
  • badanie dziecka - każde badanie rozpoczyna się od nawiązania z dzieckiem odpowiedniej relacji, komfort w kontakcie, to podstawa rozpoczęcia badania testami. W Ośrodku Terapii Cogito posiadamy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne, dodatkowo w sytuacji specyficznych trudności dziecka pogłębiamy badanie o ocenę neuropsychologiczną lub prosimy o pogłębiona diagnostykę.
  • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów, jeśli wymagała jego obecności sytuacja diagnostyczna. To także czas na dokładne zliczenie wyników testów, opracowanie materiałów dostarczonych przez dziecko, przygotowanie opinii oraz tematyki do rozmowy z rodzicami dziecka.
  • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez Specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka. To wyjątkowy czas na omówienie połączenia stworzonego przez rodziców w pierwszym spotkaniu obrazu dziecka w umyśle psychologa z obrazem który miał szansę sam stworzyć w relacji z dzieckiem.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie badania poziomu rozwoju relacji społecznych dziecka
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Gabriela Hart
Gabriela Hart
Psycholog
Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
rozwiń

Ile kosztuje badanie poziomu rozwoju relacji społecznych dziecka?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Diagnoza psychologiczna