Magdalena Grot-Mrozicka

Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito. Certyfikowany diagnosta ADOS- 2 przeprowadzający testy diagnostyczne dzieci i młodzieży. Koordynator przeprowadzanych diagnoz autyzmu, współpracująca z psychologami, psychiatrami i pedagogami w Ośrodku Cogito. Metodę Tomatisa wykorzystuje przy pracy z dziećmi w przypadku problemów i dysfunkcji, takich jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchowa, dysleksja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, problemy w nauce szkolnej, problem ze skupieniem uwagi, jąkanie, drażliwość.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole