Magdalena Grot-Mrozicka

Kierownik Komisji Diagnostycznej w Ośrodku Terapii Cogito.

Psychoterapeuta, obecnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). W Ośrodku Terapii Cogito prowadzi psychoterapię dorosłych, konsultacje rodzin, konsultacje wychowawcze. Jako Kierownik Komisji Diagnostycznej koordynuje przebieg prowadzonych diagnoz w zakresie spektrum autyzmu, współpracując z psychiatrami, psychologami i pedagogami. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS- 2, przeprowadzającym testy diagnostyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji. Współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadząc zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą (WSP Rzeszów), Oligofrenopedagogikę (Uniwersytet Rzeszowski), Neurologopedię (UMCS Lublin), jest konsultantem Metody Tomatisa. Odbyła wiele szkoleń z zakresu pracy diagnostyczno-terapeutycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole