Oferta
zobacz menu

Cennik

Umów wizytę

Kto powinien skorzystać z terapii zaburzeń lękowych u dzieci?

Zaburzenia lękowe u dzieci rozwijające się w dzieciństwie mogą nawet przez dłuższy czas pozostawać niezauważone. Może to wynikać ze stereotypów (dziecko jest „grzeczne”, „ciche”, „posłuszne” – a więc nie ma z nim problemu), braku wiedzy, niedostatecznej uwagi poświęcanej dziecku lub lęku opiekunów przed konfrontacją z myślą, że dziecko może przeżywać trudności. Diagnoza zaburzeń lekwych u dzieci nie jest łatwa, ale aby można było zdiagnozować zaburzenie lękowe u małego dziecka, konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków, według którychktórych obawa lub lęk:

 

  • wywołuje u dziecka zaniepokojenie lub napięcie co w rezultacie prowadzi do unikania określonych sytuacji lub czynności,
  • pojawia się w kontekście co najmniej dwóch codziennych czynności bądź relacji (ma rozległy charakter),
  • przynajmniej przez jakiś czas nie podlega kontroli,
  • zakłóca rozwój dziecka i/lub funkcjonowanie jego bądź rodziny,
  • utrzymuje się (przez czas określony dla każdego z zaburzeń).

 

Jest wiele rodzajów zaburzeń lękowych, dotykających dzieci i nastolatków.  Niektóre z nich to:lęk separacyjny, lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, mutyzm wybiórczy, fobie czy też zespół stresu urazowego (PTSD lub Post Traumatic Stress Disorder).

Czemu służy terapia zaburzeń lękowych?

Terapia zaburzeń lękowych ma na celu uzyskanie strategii radzenia sobie z lękiem w sytuacjach, w których wzbudza on w dziecku poczucie zagrożenia. Bardzo często dzieci z zaburzeniami lękowymi, radzą sobie z lękiem poprzez różne nieprzystosowawcze mechanizmy takie jak unikanie, zastyganie, przymus wykonywania różnych czynności, milczenie. Te sposoby przynoszą dziecku pewną ulgę, obniżają lęk, sprawiają, że mogą kontrolować jego natężenie, ale jednocześnie przynoszą straty edukacyjne, pozbawiają możliwości budowania relacji z rówieśnikami, blokują swobodny rozwój. W Ośrodku Terapii Cogito zajmujemy się dziećmi z zaburzeniami lękowymi w sposób kompleksowy. Wielospecjalistyczny Zespól pozwala na dogłębną diagnozę oraz opracowanie trafnego i szczegółowego programu terapii dostosowanego go małego Pacjenta. W przypadku dzieci, u których objawy są nasilone korzystamy ze wsparcia psychiatry dziecięcego. Terapia zawsze oparta jest na dokładnej diagnozie i służy poprawie funkcjonowania i optymalizacji poczucia lęku oraz wypracowaniu sposobów radzenia sobie z nim i innymi emocjami.

Przebieg terapii zaburzeń lękowych u młodzieży krok po kroku:

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń terapia zaburzeń lękowych opiera się pracy zespołu specjalistów: psychoterapeuty, psychiatry,a także niejednokrotnie terapeuty rodzin lub par. W niektórych przypadkach dzieciom i młodzieży, u których objawy lękowe są bardzo nasilone i znacznie utrudniają swobodne funkcjonowanie wdrażane jest leczenie farmakologiczne (ściśle współpracujemy z psychiatrami), jednakże w leczeniu zaburzeń lękowych zasadniczo odgrywa ono pomocniczą rolę i wykorzystuje się je doraźnie. Pomoc rozpoczyna się zawsze od wizyt konsultacyjno - diagnostycznych.

 

  1. Wizyty konsultacyjno - diagnostyczne - dokładny wywiad dotyczący objawów, trudności oraz przebiegu dotychczasowego życia małego Pacjenta z uwzględnieniem trudności natury emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej. Szczegółowe badanie dotyczące rodzaju oraz nasilenia zaburzeń związanych z lękiem, czasem jego pojawienia się oraz przebiegiem dotychczasowej pomocy. W czasie diagnozy dziecko lub rodzic może być poproszone o wykonanie testów, które w sposób obiektywny i rzetelny pozwalają na pogłębienie diagnozy zaburzeń lękowych.
  2. Omówienie wyniku konsultacji i diagnozy, zaproponowanie planu leczenia dostosowanego dla dziecko, jego rodziny i specyfiki trudności, omówienie kontraktu terapeutycznego oraz zasad współpracy.
  3. Rozpoczęcie leczenia właściwego: psychoterapii, farmakoterapii, terapii grupowej. Bardzo istotna jest w procesie leczenia zaburzeń odżywiania psychoedukacja oraz pomoc systemowa małemu Pacjentowi i jego rodzinie. W przypadku nasilonych objawów związanych z lękiem takich jak fobia szkolna czy zaburzenia obsesyjno - kompulsywne w początkowym etapie psychoterapii istotne jest wsparcie psychiatryczne dziecka oraz systemowe dla jego rodziny.
Jacy specjaliści prowadzą w Rzeszowie terapie zaburzeń lękowych dzieci
Piotr Osak
Piotr Osak
Psychoterapeuta
Na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończył studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, edukacji artystycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii ukończył I i II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu...
rozwiń
Natalia Homa-Halendy
Natalia Homa-Halendy
Psychoterapeuta
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na specjalizacji psychoterapii i psychoprofilaktyki. Obecnie w trakcie 2-roku czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo - behawioralnej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
rozwiń
Joanna Fularz
Joanna Fularz
Psychoterapeuta
Założycielka i dyrektorka Ośrodka Terapii COGITO - psycholog, psychoterapeuta, analityk zachowania oraz specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...
rozwiń
Magdalena Hadaj
Magdalena Hadaj
Psychoterapeuta
Pani Magdalena ukończyła studia psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2018, oraz studia podyplomowe pedagogiczne, studia kwalifikacyjne na tej samej uczelni w 2018 roku. Obecnie jest w trakcie 4 letniego kursu...
rozwiń
Dr Barnaba Danieluk
Dr Barnaba Danieluk
Psychoterapeuta
Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz.
rozwiń
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Aleksandra Hytroś-Kiwała
Terapeuta
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoanalitycznej. Kształcenie odebrała w Klinice Psychiatrii Tavistock Clinic- studia podyplomowe, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia magisterskie pedagogiczne oraz psychologiczne.
rozwiń
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Katarzyna Wieszczek-Zięba
Psychiatra
Absolwentka studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Tytuł specjalisty z psychiatrii zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Psychiatrycznym...
rozwiń
Jadwiga Joachym-Stachyra
Jadwiga Joachym-Stachyra
Psychoterapeuta
Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracowała w poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzi własny gabinet.
rozwiń
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Małgorzata Pruchnik-Surówka
Psychiatra
Surówka Absolwentka Uniwersytetu Medycznego- wydziału lekarskiego we Wrocławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu. Tytuł specjalisty psychiatrii dzieci...
rozwiń
Iwona Piszko
Iwona Piszko
Psychoterapeuta
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła 4 - letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz 4 – letni Kurs Specjalizacji Klinicznej w...
rozwiń

Ile kosztuje terapia zaburzeń lękowych dzieci?

Zobacz nasz cennik usług

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Terapii COGITO

Regulamin
Umów wizytę

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
przeczytaj porady z kategorii

Terapia dzieci